Zwangerschapsdiscriminatie, immateriële schadevergoeding

Kantonrechter Roermond vond dat zwangerschap de belangrijkste reden was geweest voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en kende een beperkte immateriële schadevergoeding van 1.000 Euro toe.
Eiseres had 5.000 geëist onder verwijzing naar een uitspraak van de kantonrechter te Zwolle van 26 april 2016 waarbij een inkomensschade werd vastgesteld op een periode van vijf jaar en een immateriële schadevergoeding werd toegekend van € 5.000,00.
Kantonrechter Roermond vond de enkele verwijzing onvoldoende motivering en achtte de inkomensschade niet aangetoond.

ECLI:NL:2017:12124