Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 november 2000

Y. is door de Rechtbank Den Bosch bij vonnis van 21 december 1995 terzake vanverkrachting veroordeeld. In het onderhavige hoger beroep (na een verwijzingdoor de Hoge Raad) is nog… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 30 augustus 2000

Eiseres is in oktober 1996 verkracht en gegijzeld. Vanaf oktober 1998 iszij onder behandeling van de Riagg. De rechtbank overweegt dat de psychischeschade geacht moet worden ten tijde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 20 juli 2000

Gedaagde heeft eiseres, terwijl zij aan zijn zorg was toevertrouwd, van haarvierde tot twaalfde jaar seksueel misbruikt. De ontuchtige handelingenomvatten geen binnendringen. Gedaagde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 5 juli 2000

Eiseres is in 1986 bij gedaagde (psychiater) in therapie gegaan. Partijenhadden elkaar vóór de behandeling leren kennen en gedaagde was verliefd opeiseres geworden. Gedurende de… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 23 juni 2000

Ernstig seksueel misbruik van dochter door vader. In het kader van destrafzaak is al een schadevergoeding van ƒ 24.338 toegekend. Eiseres vordertnu nog ƒ 40.000 smartengeld, ƒ… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 20 februari 2000

Vordering tot schadevergoeding door slachtoffer ontucht. Appellante vordertonder meer vergoeding van kosten wegens psychotherapeutische behandeling enrapportage. Geïntimeerde heeft… Lees verder

Instantie: Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, 22 december 1999

Seksueel misbruik door psychiater. Verzoekster werd behandeld wegens (ondermeer) incestverleden. Psychiater had gedurende behandelsessies meermalengemeenschap met haar. De strafzaak is… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 15 december 1999

Gedaagde is een oom van eiseres. Hij heeft zijn nichtje seksueel misbruiktvan haar vijfde tot zestiende jaar. Hiervoor is hij in 1997 strafrechtelijkveroordeeld tot achttien maanden… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 25 november 1999

Hoger beroep van Rb. Groningen 5 juni 1997, nr. AWB 97/120 AW VO2. Appellant,werkzaam als coördinator vrijwilligerswerk en omgevingsfunctionaris in eengemeentelijk verpleeghuis,… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 11 november 1999

Een zwangere vrouw laat een echo-onderzoek uitvoeren in het ziekenhuis. Hetkind blijkt afwijkingen te hebben, maar de moeder besluit het kind tevoldragen. Na de geboorte blijkt het kind… Lees verder