Huiselijk Geweld in het Familierecht

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil er in 2021 haar jaarcongres wijden aan dit onderwerp. Aanvankelijk hoopten we op het voorjaar, maar dat lijkt inmiddels niet realistisch te zijn. Doel van het congres is om aanbevelingen voor maatregelen te formuleren die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul: wat moet er anders dan nu, om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen beter te beschermen in gezags- en omgangszaken? Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat verbeteren?

In de aanloop naar het congres, waarvan de datum inmiddels is vastgesteld op 7 oktober 2021, wil de VVR proberen om de discussie over de vraag hoe om te gaan met huiselijk geweld in het familierecht vast op gang brengen door op haar website artikelen over dit onderwerp te publiceren en om reacties daarop te vragen.
De VVR nodigt mensen die vanuit hun werk en/of deskundigheid te maken met dit onderwerp van harte uit om deel te nemen aan deze discussie. Wilt u reageren? Neem dan s.v.p. contact op met Ariane Hendriks via het contactformulier.