Huiselijk Geweld in het Familierecht

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil er in 2021 haar jaarcongres wijden aan dit onderwerp. Aanvankelijk hoopten we op het voorjaar, maar dat lijkt inmiddels niet realistisch te zijn. Doel van het congres is om aanbevelingen voor maatregelen te formuleren die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul: wat moet er anders dan nu, om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen beter te beschermen in gezags- en omgangszaken? Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat verbeteren?

In de aanloop naar het congres, waarvan de datum inmiddels is vastgesteld op 7 oktober 2021, wil de VVR proberen om de discussie over de vraag hoe om te gaan met huiselijk geweld in het familierecht vast op gang brengen door op haar website artikelen over dit onderwerp te publiceren en om reacties daarop te vragen.
De VVR nodigt mensen die vanuit hun werk en/of deskundigheid te maken met dit onderwerp van harte uit om deel te nemen aan deze discussie. Wilt u reageren? Neem dan s.v.p. contact op met Ariane Hendriks via het contactformulier.

 • Ariane Hendriks; Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
  22 december 2020
  Honderden gebouwen in Nederland kleurden afgelopen 25 november oranje. Met deze actie vroegen meer dan tweehonderd gemeenten en acht provincies via een campagne van UN Women aandacht voor de jaarlijkse Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Thema van de campagne rond deze dag was dit jaar: Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Aanleiding ...
 • Actuele jurisprudentie over huiselijk geweld in het familierecht
  22 december 2020
  In de Jurisprudentie data base is veel te vinden over huiselijk geweld en over familierecht. U kunt via de zoekfunctie op de website de database doorzoeken op trefwoord. Op deze pagina vindt u links naar actuele jurisprudentie september 2020: Hof beëindigt uithuisplaatsing december 2020: Hof koppelt voorwaardelijke straf gedurende proeftijd aan contactverbod (bedreiging en belaging ex én hulpverleenster) Jurisprudentie ...
 • De conflictscheiding als complexe gezinsproblematiek : Waarom screening op huiselijk geweld essentieel is
  28 december 2020
  Corine de Ruiter, Marlien Marzolla en Niki Ramakers publiceerden in november 2020 een artikel in het tijdschrift Pedagogiek (Volume 40, Number 2, 1 November 2020, pp. 205-231) over huiselijk geweld bij vechtscheidingen. Zij tonen, op basis van de resultaten van een pilotstudie onder 102 ouders in een conflictueuze scheiding, aan dat huiselijke geweld veel voorkomt, ook ...
 • Tako Engelfriet en Iris Koops; Opinie: Emotionele en psychische mishandeling
  12 februari 2021
  Tako Engelfriet en Iris Koops schreven een Opinie in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2021 nr. 1 p. 56-61. Engelfriet is voorzitter van de stichting het Verdwenen Zelf en Koops oprichter daarvan. TVO 2021-1 Opinie – Emotionele en psychische mishandeling
 • Liesbeth Groenhuijsen; Het exen-dilemma: over onbedoelde schade na echtscheiding
  16 februari 2021
  Liesbeth Groenhuijsen publiceerde in Pedagogiek in de praktijk 112 (december 2019) een artikel dat interessant is voor het congresthema. PIP 112 – Liesbeth Groenhuijsen – Het exen-dilemma
 • Verslag bijeenkomst Huiselijk geweld in het familierecht
  15 december 2021
  Op 7 oktober 2021 organiseerde de VVR een bijeenkomst over huiselijk geweld in het familierecht. Een van de doelen was om aanbevelingen te formuleren voor maatregelen die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul. Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst in PDF en de powerpoint presentaties van: Katrien de Vaan, onderzoeker ...
 • Ariane Hendriks; Rekening houden met huiselijk geweld in beslissingen over gezag en omgang – noot in JIN 2022-2 nr. 25
  10 september 2022
  In het juridische tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN) van 19 maart 2022 publiceerde Ariane Hendriks een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 december 2021. In deze uitspraak oordeelt het Hof dat op grond van het Verdrag van Istanbul huiselijk geweld een factor is waarmee de rechter expliciet rekening moet houden bij ...
 • Ine Avontuur – Het negeren van huiselijk geweld is een systeemfout bij de aanpak van complexe scheidingen in NJB 38 (2 december 2022)
  5 december 2022
  Op 2 december 2022 verscheen het artikel “Het negeren van huiselijk geweld is een systeemfout bij de aanpak van complexe scheidingen” in het Nederlands Juristenblad (NJB). Dit artikel is geschreven door mr. Ine Avontuur, familierechtadvocaat te Oosterhout en lid van de Vereniging voor Vrouw en Recht. Dank aan mr. Avontuur en het NJB voor hun ...
 • EHRM tikt Italië op de vingers vanwege afdwingen omgangsrecht gewelddadige vader
  8 mei 2023
  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft unaniem geoordeeld dat Italië Art. 8 (recht op respect voor gezinsleven) van het EVRM heeft geschonden, omdat bij het afdwingen van omgang van kinderen met een gewelddadige vader – en het tijdelijk ontnemen van de moeder van gezag – volstrekt niet de geschiedenis van huiselijk ...
 • Ariane Hendriks en Ingrid Vledder – Recht doen aan kinderen en ouders? EB 2023/48
  16 juni 2023
  In het EB Tijdschrift voor scheidingsrecht van de maand juni 2023 publiceren Ingrid Vledder – familierechtspecialist en Ariane Hendriks hun visie op het rapport “Recht doen aan kinderen en ouders” van de reflectiecommissie familie- en jeugdrechters. Dat rapport is er gekomen naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Ze stellen vast dat het rapport veel problemen terecht ...