Ariane Hendriks; Rekening houden met huiselijk geweld in beslissingen over gezag en omgang – noot in JIN 2022-2 nr. 25

In het juridische tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN) van 19 maart 2022 publiceerde Ariane Hendriks een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 december 2021. In deze uitspraak oordeelt het Hof dat op grond van het Verdrag van Istanbul huiselijk geweld een factor is waarmee de rechter expliciet rekening moet houden bij het nemen van beslissingen over gezag en omgang. De veiligheid van de ouder en het kind moet centraal staan. In deze zaak vereiste het belang van het kind dat de moeder alleen met het gezag over het kind wordt belast.

Uitspraak en noot in PDF: JIN 2022-2 nr. 25 Hendriks