Verslag bijeenkomst Huiselijk geweld in het familierecht

Op 7 oktober 2021 organiseerde de VVR een bijeenkomst over huiselijk geweld in het familierecht. Een van de doelen was om aanbevelingen te formuleren voor maatregelen die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul. Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst in PDF en de powerpoint presentaties van:
Katrien de Vaan, onderzoeker bij Regioplan
Tako Engelfriet, voorzitter van Het Verdwenen Zelf
Bianca Poldervaart, strategisch adviseur beleid bij de Raad voor de Kinderbescherming

Verslag congres huiselijk geweld en familierecht 7 oktober 2021

Presentatie Katrien de Vaan Huiselijk Geweld in het Familierecht – VVR7okt21

Presentatie Tako Engelfriet voort VVR congres 7 okt 2021

Presentatie Bianca Poldervaart Huiselijk geweld in het familierecht 7-10-2021