EHRM tikt Italië op de vingers vanwege afdwingen omgangsrecht gewelddadige vader

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft unaniem geoordeeld dat Italië Art. 8 (recht op respect voor gezinsleven) van het EVRM heeft geschonden, omdat bij het afdwingen van omgang van kinderen met een gewelddadige vader – en het tijdelijk ontnemen van de moeder van gezag – volstrekt niet de geschiedenis van huiselijk geweld, de aangiftes en veroordelingen van vader in het verleden, in ogenschouw is genomen. De uitspraak is in februari 2023 definitief geworden. De uitspraak is alleen beschikbaar in het Frans: (link), maar het EHRM heeft wel een persbericht uitgegeven met een samenvatting in het Engels.

Het Hof wijst ook op de landenrapportage van GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence – het expertcomité dat toeziet op naleving van het Verdrag van Istanbul) waarin wordt opgemerkt dat de rechtbanken van de lidstaat artikel 31 van de Istanbul Conventie niet naleven. Het EHRM deelt de zorgen van GREVIO over het bestaan van een wijdverspreide praktijk binnen de rechtbanken van de lidstaat waarbij vrouwen die huiselijk geweld aandragen als reden om een omgangsregeling niet na te komen, worden weggezet als “onwillige” ouders en “ongeschikte ouders”.

Jurisprudentie van het EHRM is bindend. Het is zaak dat ook Nederlandse advocaten deze uitspraak in vergelijkbare zaken aanhalen.