Ariane Hendriks en Ingrid Vledder – Recht doen aan kinderen en ouders? EB 2023/48

In het EB Tijdschrift voor scheidingsrecht van de maand juni 2023 publiceren Ingrid Vledder – familierechtspecialist en Ariane Hendriks hun visie op het rapport “Recht doen aan kinderen en ouders” van de reflectiecommissie familie- en jeugdrechters. Dat rapport is er gekomen naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Ze stellen vast dat het rapport veel problemen terecht signaleert, maar ook veel laat liggen. Belangrijke tekortkomingen, waaronder de ongelijke behandeling van ouders als procespartij in het jeugdrecht en het schrijnende gebrek aan kennis bij de rechterlijke macht over huiselijk geweld, komen niet of nauwelijks aan bod. Dat er door de commissie vooral met rechters en niet met ouders en advocaten is gesproken, is een enorme gemiste kans.

Ze denken dat er nog veel moet gebeuren voordat we kunnen stellen dat er echt rechtsbescherming wordt geboden aan ouders en kinderen. Het artikel eindigt met een reeks concrete aanbevelingen. Ongetwijfeld kunnen er daar nog vele aan worden toegevoegd. Het zou mooi zijn als er alsnog een gesprek op gang komt tussen de rechterlijke macht en de familie- en jeugdrecht advocatuur over de tekortkomingen in de rechtsbescherming.

artikel EB 200323 def