De conflictscheiding als complexe gezinsproblematiek : Waarom screening op huiselijk geweld essentieel is

Corine de Ruiter, Marlien Marzolla en Niki Ramakers publiceerden in november 2020 een artikel in het tijdschrift Pedagogiek (Volume 40, Number 2, 1 November 2020, pp. 205-231) over huiselijk geweld bij vechtscheidingen. Zij tonen, op basis van de resultaten van een pilotstudie onder 102 ouders in een conflictueuze scheiding, aan dat huiselijke geweld veel voorkomt, ook na de scheiding en dat vrouwen vaker slachtoffer hiervan zijn. De bevindingen zijn in lijn met internationaal onderzoek op dit terrein.