Achtergrondinformatie voor VVR-congres over Femicide 16 november 2023

Achtergrondinformatie voor VVR Congres Femicide_def (PDF)

De VVR heeft de afgelopen jaren verschillende brieven en commentaren over aan femicide verwante onderwerpen besteed:
https://www.vrouwenrecht.nl/2023/07/13/brief-aan-staatscommissie-rechtsstaat-12-juli-2023/

https://www.vrouwenrecht.nl/2023/01/31/brief-aan-commissie-vj-van-de-tweede-kamer-over-wenselijkheid-strafbaarstelling-psychisch-geweld-januari-2023/

https://www.vrouwenrecht.nl/2021/06/15/statement-over-strafbaar-stellen-van-psychisch-geweld/

https://www.vrouwenrecht.nl/2021/02/04/brief-aan-tweede-kamer-voor-algemeen-overleg-over-o-a-huiselijk-geweld-op-8-februari-2021/

In oktober 2021 organiseerde de VVR een congres over huiselijk geweld en familierecht:
https://www.vrouwenrecht.nl/2021/12/15/verslag-bijeenkomst-huiselijk-geweld-in-het-familierecht/

Ter voorbereiding publiceerde de VVR een pagina met artikelen over het onderwerp:
https://www.vrouwenrecht.nl/huiselijk-geweld-in-het-familierecht/

VVR-leden lieten zich evenmin onbetuigd:

https://www.vrouwenrecht.nl/2023/06/16/ariane-hendriks-en-ingrid-vledder-recht-doen-aan-kinderen-en-ouders-eb-202348/

https://www.vrouwenrecht.nl/2023/04/19/ine-avontuur-femicide-en-art-2-evrm/

https://www.vrouwenrecht.nl/2022/12/05/ine-avontuur-het-negeren-van-huiselijk-geweld-is-een-systeemfout-bij-de-aanpak-van-complexe-scheidingen-in-njb-38-2-december-2022/

https://www.vrouwenrecht.nl/2022/09/10/ariane-hendriks-rekening-houden-met-huiselijk-geweld-in-beslissingen-over-gezag-en-omgang-noot-in-jin-2022-25/

https://www.vrouwenrecht.nl/2020/12/22/huiselijk-geweld-in-het-familierecht-een-ongemakkelijke-waarheid/

De VVR heeft verwante onderwerpen aangedragen voor de schaduwrapportages VN-Vrouwenverdrag en Verdrag van Istanbul:
Zie bijvoorbeeld:
https://www.vrouwenrecht.nl/2023/04/03/ngo-comments-on-the-netherlands-report-on-the-implementation-of-the-recommendations-with-respect-to-the-istanbul-convention/

https://www.vrouwenrecht.nl/2021/06/15/schaduwrapportage-vn-vrouwenverdrag-2021/

Actuele jurisprudentie op vrouwenrecht.nl
https://www.vrouwenrecht.nl/2020/12/22/actuele-jurisprudentie-over-huiselijk-geweld-in-het-familierecht/

 

Standpunten, achtergrondinformatie en blogs van een aantal andere organisaties:

Atria, kennisinstituut voor emanicipatie en vrouwengeschiedenis
https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/femicide-wat-doen-andere-landen-beter/

https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/femicide-sza-nummer-kill-bill/

https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/femicide-in-de-media/

Gebruik de zoekfunctie bij ATRIA voor meer (oudere) achtergrondinformatie.

Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.
https://www.valente.nl/themas/dossier-femicide/ (hier ook allerlei recente berichten in de media)

https://www.valente.nl/nieuws/recht-op-omgang-boven-veiligheid-van-vrouwen-en-kinderen-een-vorm-van-institutioneel-geweld/

 

Barbara Godwaldt schreef met andere nabestaanden via de Federatie van Nabestaanden van Geweldslachtoffers een actieplan Femicide dat o.a. aan de orde is geweest in het ronde tafelgesprek over femicide in de Tweede Kamer (juni 2023)

 

Kamerstukken dossier 28 345 Aanpak Huiselijk geweld
Zie o.a. :
28 345 nr. 270 Verslag commissiedebat Aanpak Huiselijk geweld 27 september 2023

28 345 nr. 271 Motie van het lid Mutluer c.s. (verzoek breed gedragen integrale aanpak femicide, aangenomen met algemene stemmen)

28 345 nr. 274 Motie Temmink en Mutluer (uitvoeren aanbevelingen GREVIO, aangenomen met overgrote meerderheid)

28 345 nr. 275 Motie Temmink-Mutluer (onderzoek familierecht – fysiek en psychisch geweld, aangenomen met overgrote meerderheid)

Juridische artikelen

‘Strafverzwaring vanwege de persoon van het slachtoffer. Kanttekeningen bij een ontwikkeling’ – J.W. Ouwekerk, Delikt en Delinkwent maart 2023 (met name de zevende paragraaf)

Recht op leven. Welke criteria moeten worden toegepast bij de beoordeling van kwesties rond huiselijk geweld onder art. 2 EVRM?
EHRM 15-06-2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0615JUD006290315 (Kurt/Oostenrijk)

Statistical Framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide”) –  UNODC https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/1%20Statistical_framework_femicide_2022%20Vs%20150822%20%281%29.pdf

‘De opsporing en vervolging van seksueel geweld door de jaren heen vanuit een genderperspectief’ – K.M. Pitcher & M. Samadi, Strafblad 2021, afl. 5, p. 178-188