Nieuwsbrief september 2023

Donderdagochtend 16 november 2023 Congres over Femicide
Het VVR-congres is dit jaar gewijd aan het thema Femicide.
Onder leiding van dagvoorzitter mr. drs. Margreet de Boer gaan sprekers met een diverse professionele achtergrond (wetenschap, advocatuur, Openbaar Ministerie) met elkaar in gesprek over femicide.
Vanwege de agenda van een van de sprekers heeft het bestuur besloten om het congres in de ochtend te houden. Aansluitend kunnen deelnemers het gesprek informeel voortzetten onder de netwerklunch.

Femicide wordt in Nederland doorgaans als synoniem gebruikt voor het doden van een vrouw door haar (ex-) partner). Het is het afgelopen jaar meer in de belangstelling komen te staan. De VVR heeft de indruk dat in de berichtgeving over dit onderwerp de rol van dwingende controle (coercive control) bij femicide onderbelicht blijft. Terwijl het beter onderkennen en bestrijden van deze vorm van gendergerelateerd geweld cruciaal is voor het verminderen van het aantal moorden op vrouwen door hun (ex-)partner. De VVR wil femicide op het congres nadrukkelijk in de context van coercive control behandelen, met als doel kennis over zowel femicide als coercive control te vergroten.
Het belooft een zeer interessant congres te worden over een uiterst actueel onderwerp, met hoogleraren, advocaten, officieren van justitie en onderzoekers als sprekers en panelleden. Naar verwachting zal het definitieve programma uiterlijk begin oktober online gezet worden.

Het congres wordt gehouden in de Vredenburgzaal van Kaffeetaria in Utrecht (Saffierlaan 10). De locatie is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als per auto. Het congres begint om 10.00 uur en duurt tot 12.45 uur, met na afloop gelegenheid tot lunch voor wie zich daarvoor heeft aangemeld. Inloop vanaf 9.30 uur.
Deelname en lunch zijn gratis voor VVR-leden en kost € 25 voor niet-leden (studenten € 10). Wie lid wordt betaalt geen toegang. Aanmelden is noodzakelijk; dat kan via het contactformulier op vrouwenrecht.nl.

ALV – donderdagmiddag 16 november 2023
De Algemene Ledenvergadering van de VVR zal na de lunch plaatsvinden. Aanvang 13.45 uur. Het bestuur is nog bezig met de vergaderstukken. De winst en verlies-rekening en balans staan al online. Dat geldt ook voor het (concept) verslag van de  vorige ALV. Overige vergaderstukken worden naar verwachting medio oktober naar de leden verstuurd. Leden die niet deelnemen aan het congres zijn eveneens van harte uitgenodigd om mee te lunchen voorafgaande aan de ALV.
Graag aanmelden d.m.v. het contactformulier op vrouwenrecht.nl.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Het bestuur prijst zich gelukkig een kandidaat (student) bestuurslid te hebben gevonden: Maaike Visser, die alvast actief meewerkt aan de voorbereiding van het congres. Vanaf de oprichting kende de VVR vele jaren een of twee studentleden in het bestuur. Die traditie is  zo weer in ere hersteld: vorig jaar werd Zaza van de Koppel als bestuurslid gekozen en dit jaar krijgt zij (en het bestuur!) versterking van Maaike Visser.
Ook andere kandidaten voor het VVR-bestuur zijn van harte welkom. We zoeken meer specifiek leden die mee willen helpen met nieuwsbrief en website. Trekkers voor de werkgroepen, bijvoorbeeld migratierecht, worden ook met open armen ontvangen.

Verslag symposium sociale rechten van PGB-zorgverleners
Van het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde symposium naar aanleiding van de baanbrekende uitspraak van de CRvB over sociale zekerheidsrechten van PGB-zorgverleners is een verslag verschenen. De organisatoren, Bureau Clara Wichmann en de werkgroep sociaal en Europees recht van de VVR hebben al een aantal vervolgactiviteiten ondernomen. Zo is een brief naar de Raad van Bestuur van het UWV gestuurd, waarop inmiddels positief antwoord is ontvangen en zijn verkiezingsprogramcommissies aangeschreven. Carol Kollmann zelf heeft, nu haar door de CRvB ww-rechten zijn toegekend, aan de SVB en de belastingdienst inkomensafhankelijke premie Zvw teruggevraagd, want andere werknemers betalen ook geen premie Zvw. Ook de Zorgverzekeringwet valt immers onder de wettelijke sociale zekerheid en dus onder de derde Gelijke Behandelingsrichtlijn (Richtlijn 79/7/EEG), die door Kollmann met succes was ingeroepen in haar zaak bij de CRvB.
Kortom: wordt vervolgd!

Vrouw&recht dissertatie op shortlist Dissertatieprijs Gender&wetenschap
Op 27 oktober a.s. wordt de eerste dissertatieprijs van het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap uitgereikt. De jury maakte onlangs de shortlist bekend:
* Benedicta Deogratias, Trapped in a religious marriage: A human rights perspective on the phenomenon of marital captivity (2020)
* Sophie van den Elzen, Antislavery in the Transnational Movement for Women’s Rights, 1832-1914: A Study of Memory Work  (2021)
Dat wordt spannend op het (jaarlijkse) symposium van de Nederlandse Onderzoeksschool Genderstudies op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. waar de prijs wordt uitgereikt.
Benedicta Deogratias was lid van de VVR tot ze na afronding van haar dissertatie voor werk naar een ander land in het Koninkrijk der Nederlanden verhuisde.
Het symposium vindt plaats in de tuinzaal van het Centraal Museum Utrecht (Agnietenstraat 1 3512 XA Utrecht).
Wie de prijsuitreiking wil bijwonen: aanmelding via nog@uu.nl.

Brief aan Staatscommissie Rechtsstaat
De VVR was een van de maatschappelijke organisaties die door de Staatscommissie Rechtsstaat was gevraagd te reflecteren over mogelijke tekortkomingen in de Nederlandse rechtsstaat. De Commissie is ingesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De VVR heeft een korte brief gestuurd, met als bijlage een kritische beschouwing van Ariane Hendriks en Ingrid Vledder op het rapport van de reflectiecommissie van familie- en jeugdrechters. Dit rapport was eveneens naar aanleiding van het toeslagenschandaal tot stand gekomen.

Eis gratis anticonceptie door Hof Den Haag afgewezen
Het gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep de uitspraak van Rechtbank Den Haag de zaak Bureau Clara Wichmann c.s. tegen de Staat over gratis verstrekken van anticonceptie voor vrouwen bevestigd. Het in Art. 14 EVRM neergelegde discriminatieverbod strekt slechts in heel specifieke gevallen tot positieve verplichtingen om rekening te houden met de bijzondere positie van een bepaalde (kwetsbare) groep. Uit de stellingen van partijen is volgens het Hof voorts niet af te leiden dat art. 26 IVBPR en art. 1, 12 en 16 van het VN-Vrouwenverdrag dwingen tot een verderstrekkende positieve verplichting. Klaarblijkelijk is zijn de aanbevelingen ter zake van het CEDAW-Comité in de Concluding Comments van 2007 niet meegenomen. De nieuwsbrief van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag benoemde dit al na de uitspraak van de rechtbank (oktober 2021).

Actie voor vakantiegeld en betaalde vakantie huishoudelijke werkers
De VVR heeft op vrouwenrecht.nl aandacht besteed aan de zomeractie van de FNV Migrant Domestic Workers om het wettelijk recht van huishoudelijk werkers op vakantiegeld en betaald vakantieverlof van huishoudelijk werkers te verzilveren.

Nogmaals ontvankelijk! Zaak van Franse sekswerkers voor EHRM
Op 31 augustus j.l. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) opnieuw de zaak van 261 Franse sekswerkers tegen de Franse Staat ontvankelijk verklaard. In dit bericht vindt u de links naar de documenten van het EHRM.
Achtergrond: Frankrijk heeft in 2016 klanten van sekswerkers strafbaar gesteld. De sekswerkers zijn een procedure gestart vanwege de negatieve effecten hiervan op hun veiligheid, gezondheid en rechten. Nadat ze in Frankrijk bij de hoogste rechter verloren hadden legden ze de zaak voor aan het Europees Mensenrechtenhof. De sekswerkers worden gesteund door 19 Franse NGO’s, waaronder Medecins du Monde. In april 2021 kwam het bericht dat het Hof hun zaak ontvankelijk heeft verklaard. Vervolgens kwam via de Europese sekswerkersorganisatie het verzoek om als Nederlandse organisaties gezamenlijk een verzoek in te dienen voor een ‘third party intervention’. Dat heeft de VVR met 24 andere Nederlandse organisaties in 2021 gedaan: informatie over de situatie in Nederland als land waar sekswerk gedecriminaliseerd is, werd samengevat in deze ‘third party intervention’ – een soort ‘deskundigenbericht’ met informatie die relevant is voor de zaak maar waar het Hof niet zelf gemakkelijk aan kan komen. Internationaal hebben ook bijv. Amnesty International en de International Commission of Jurists een verzoek voor een interventie bij het Hof ingediend.
Frankrijk heeft daarna opnieuw geprobeerd de sekswerkers niet ontvankelijk te laten verklaren – te vergeefs, zo bleek op 31 augustus j.l. Het EHRM, dat over de merites van de zaak nog een uitspraak moet doen, erkende dat de sekswerkers voldoende bewijs hadden aangeleverd om aannemelijk te maken dat de nieuwe Franse wetgeving een negatieve impact heeft en de risico’s voor hen vergroot. Het is niet bekend wanneer het finale oordeel van het EHRM komt.