Brieven naar verkiezingsprogramcommissies over PGB-problematiek

Bureau Clara Wichmann en de VVR hebben aandacht gevraagd diverse verkiezingsprogramcommissies van politieke partijen voor de situatie van PGB-zorgverleners en andere werkende in een particulier huishouden. Ze hebben er op gewezen dat de uitspraak van de CRvB van 30 maart 2023 – uitsluiting van sociale zekerheid voor PGB-zorgverleners is verboden discriminatie – wetswijziging noodzakelijk maakt. In de verkiezingsprogramma’s zou daarom moeten worden opgenomen dat PGB-zorgverleners en andere huishoudelijke werkers dezelfde rechtspositie moeten krijgen als alle andere werknemers.

Brief programmacomissie D66 inzake PGB. Andere programcommissies kregen vergelijkbare brieven.
Soms was een special format vereist, zoals bij Volt: Beleidsvoorstel Verkiezingsprogramma VOLT inzake PGB zorgverleners