Instantie: Rechtbank Utrecht, 10 januari 2007

Op 10 januari 2007 heeft de rechtbank Utrecht, enkelvoudige kamer, wederom een uitspraak gedaan over de vraag of een private verzekeraar – dit keer Fortis Verzekeringen Nederland –… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 5 december 2006

Dit oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) verdient extra aandacht omdat de Commissie verplichtingen oplegt om de gebleken structurele discriminatie in de toekomst te voorkomen. In… Lees verder

Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 24 november 2006

Verzoekster is zelfstandig ondernemer. Zij heeft per 1 januari 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij verweerster, een verzekeringsmaatschappij. Ingevolge de polisvoowaarden… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006

M. is werkzaam als zelfstandig advocaat in maatschapsverband. Zij heeft in maart 2002 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Movir. Deze verzekering geeft tevens recht op… Lees verder

Instantie: Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, 8 november 2005

In een zaak aangespannen door een zelfstandig advocate heeft de voorzieningenrechter de verzekeraar veroordeeld tot betaling van een zwangerschapsuitkering, bestaande uit de daggeldvergoeding… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 19 september 2005

Een werkgeefster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster, nadat die werkneemster is bevallen van dochter. Tijdens de zwangerschap is overleg gevoerd tussen partijen over… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, Sector Kanton, 19 september 2005

Ontbinding arbeidsovereenkomst werkneemster na bevallingsverlof toegewezen met ruime vergoeding, factor 3. Reden relatie met zwangerschap en intimidatie werkgever. Aanvankelijk voorstel werkgever… Lees verder

Instantie: Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 27 april 2004

Eiseressen zijn beiden advocaat en zelfstandig werkzaam binnen een kostenmaatschap. Zij hebben zich bij Movir verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Movir heeft op deze verzekering uitkering… Lees verder

Instantie: Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 27 april 2004

Eiseressen zijn beiden advocaat en zelfstandig werkzaam binnen een kostenmaatschap. Zij hebben zich bij Movir verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Movir heeft op deze verzekering uitkering… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 25 april 2003

Anticumulatiebepaling in de WAZ levert geen strijd op met art. 26 IVBPR; art. 11 Vrouwenverdrag heeft geen rechtstreekse werking.De zaak betreft een vrouw die werkzaam is via een… Lees verder