Seks tegen de wil is ook verkrachting, NRC 6 oktober 2020

Samen met Willy van Berlo (Rutgers), Ellen Laan (UvA) schreven VVR-leden Renée Römkens en Nicolle Zegers een opinieartikel in de NRC. Slachtoffers zijn niet geholpen met een kunstmatig onderscheid tussen onvrijwillige seks en verkrachting. Ook VVR-secretaris Luna Vollebregt droeg bij aan deze co-productie.