Analyse jurisprudentie verkrachtingszaken

Ten behoeve van een mede door Amnesty International georganiseerde expertmeeting op 2 juli 2020 over het voorontwerp wet seksuele misdrijven liet Amnesty door Katina Yiannakas een analyse van jurisprudentie aangaande verkrachting in Nederland maken. Hierin zijn alle relevante verwijzingen opgenomen.

Hier vindt u de Powerpoint Presentatie van Katina Yiannakes op de expertmeeting en de publicatie van Amnesty International.

Jurisprudentieanalyse Katina Yiannakas

AI-20-13_Recht in verkrachtingszaken_03