Instantie: Rechtbank Zutphen, 24 juni 1999

Gedaagde was de muziekleraar van de minderjarige eiser en huisvriend van zijnouders. Eiser is van zijn 14e tot 20e jaar seksueel door hem misbruikt.Gedaagde is in… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 25 mei 1999

Ontucht gepleegd door vier mannen, waaronder de oom en opa van appellante.Opa, geïntimeerde, is strafrechtelijk veroordeeld, tegen welk vonnis cassatieis ingesteld. Appellante… Lees verder

Instantie: Rechtbank Middelburg, 14 april 1999

Eiseres is als minderjarige door haar stiefoom, gedaagde, seksueel misbruikt.Zij vordert nu schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat de vordering isverjaard omdat eiseres op 1… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 6 april 1999

Eiseres is verstandelijk en motorisch gehandicapt en de zes jaar jongerezus van gedaagde. Zij heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik doorgedaagde in de periode 1984-1988. Voor de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 30 maart 1999

Verdachte is door het hof te Den Haag veroordeeld tot tien maandenonvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het meermalen plegen van ontuchtigehandelingen met een aan zijn zorg… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 30 maart 1999

Verdachte, werkzaam als sportmasseur, is veroordeeld tot 6 maandengevangenisstraf wegens het plegen van ontucht met iemand die zich als cliëntaan zijn hulp of zorg heeft… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 februari 1999

Eiseres is door gedaagde in Duitsland misbruikt tijdens haar zomervakantie.Zij vordert schadevergoeding. Eiseres stelt dat de Nederlandse rechterbevoegd is hierover te oordelen omdat de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 4 februari 1999

C. is de oom van K. K. voert aan dat C. toen zij ongeveer tien jaar oudwas ontuchtige handelingen met haar heeft gepleegd; hij heeft haar borstenen vagina betast en zich meermalen door… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 25 januari 1999

Een 24-jarige wachtmeester van de marechaussee wordt vervolgd wegensverkrachting en ontucht met een Ecuadoraanse reizigster op Schiphol. Hijwordt vrijgesproken van de verkrachting die… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Nijmegen, 18 december 1998

Verzoek van werkgeefster om arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden.Werknemer werkt als agogisch werker waardoor hij regelmatig met jongerenwerkt. Werknemer is na het bekend… Lees verder