Instantie: Rechtbank Amsterdam, 28 oktober 1998

Bij tussenvonnis van 6 augustus 1997 heeft de rechtbank eendeskundigenonderzoek bevolen tot vaststelling van inkomensschade die eiseresheeft ondervonden als gevolg van seksueel… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 juli 1998

Oom is veroordeeld wegens seksueel misbruik van zijn twee nichtjes tot eengevangenisstraf van vierentwintig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk.In kort geding is de oom… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 27 februari 1998

Seksueel geweld tegen jeugdigen, aansprakelijkheidDe zuster vordert in deze procedure, voorzover in cassatie nog van belang,een bedrag van ƒ 50.000 als vergoeding van geleden en te… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 3 februari 1998

Man en vrouw zijn gescheiden. Als hun drie kinderen bij de man zijn,vermoordt hij twee kinderen. De vrouw vordert nu ƒ 100.000 materiële enimmateriële schadevergoeding en… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 23 januari 1998

Volgens de Hoge Raad heeft het Hof Amsterdam ten onrechte gesteld dat onderhet oude recht immateriële schadevergoeding alleen kan worden toegewezenwanneer deze voortvloeit uit… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 18 november 1997

Een jongen van twaalf jaar heeft een meisje van vier seksueel misbruikt.Het misbruik heeft twee jaar geduurd en vond plaats wanneer de moeder van dejongen op het meisje paste. De jongen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 30 oktober 1997

De dochter van appellante is seksueel misbruikt door de(toenmalige)partner van appellante. Appellante vordert namenshaar dochter ƒ 5000 als voorschot op… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 26 maart 1997

Eiseres, moeder van de twee slachtoffers, vordert tweemaal ƒ 25 000 wegensimmateriële schade en tweemaal ƒ 21 195 als vergoeding voor de geledenmateriële schade.Gedaagde… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 7 februari 1997

Eiseres vordert een voorschot van ƒ 25 000 op de schadevergoeding van ƒ 131427,26 voor door haar geleden immateriële en materiële schade, veroorzaaktdoor onrechtmatig… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Hertogenbosch, 4 februari 1997

De vrouw is door de man meerdere malen seksueel misbruikt, toen zij nogminderjarig was. De man is een voorwaardelijke straf opgelegd door depolitierechter. De vrouw wil een… Lees verder