Instantie: Hof ‘s-Gravenhage, 10 januari 1997

De stiefvader is van mening dat de vordering van de dochter jegens hem totvergoeding van schade op grond van onrechtmatige daad is verjaard. Hetseksueel misbruik met de dochter heeft… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 22 maart 1996

Vervolg op CGB 19 maart 1996, RN 1996, 580. De vrouw werkt alsdoktersassistente bij een huisarts. De huisarts wil niet dat de vrouw eenhoofddoek draagt tijdens haar werk. De onderlinge… Lees verder

Instantie: President rechtbank Utrecht, 21 maart 1996

Eiseres en haar zoontje zijn onder behandeling geweest van gedaagde die zichvoordeed als arts, acupuncturist en psychotherapeut. Er zijn meerdereaangiften gedaan voor het niet bevoegd… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18 maart 1996

Er is een fout gemaakt door de arts bij de sterilisatie, de aansprakelijkheidvan de arts voor de gevolgen van die fout is erkend. De vrouw eist – naast dekosten van de bevalling en de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 12 oktober 1995

Eiser stelt dat gedaagde in de periode 1 april 1986 tot en met 24 juli 1989ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd. Gedaagde is hiervoor door derechtbank Alkmaar… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 19 september 1995

Gedaagde heeft het minderjarige zoontje van eiseres misbruikt. Als gevolgvan het gebeurde heeft het zoontje grote immateriele schade geleden enlijdt deze thans nog. De president kent… Lees verder

Instantie: Pres. Rechtbank Amsterdam, 27 juli 1995

Eiseres vordert een straatverbod voor de omgeving van haar woning en haarwerk. Ondanks het feit dat het gedrag van gedaagde een – indirect – gevolgis van zijn ziekte, wordt het… Lees verder

Instantie: President rechtbank Amsterdam, 18 mei 1995

Eiseres treedt mede op namens zes slachtoffers die aan haar een lastgevinghebben afgedragen. Gedaagde heeft samengewoond met de moeder van eiseres.Gedaagde heeft zeven jaar lang de… Lees verder

Instantie: President rechtbank Den Haag, 10 mei 1995

Eiseres is in de periode augustus 1983 tot medio 1992 patiënte geweest bijgedaagde, die een oogsartsenpraktijk dreef. Van januari 1991 tot en met mei1991 hebben tussen partijen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 4 mei 1995

Vrouw wordt door huisvriend, priester van beroep, van haar achtste tothaar zestiende jaar seksueel misbruikt. De strafzaak loopt; er moet nog eengerechtelijk vooronderzoek plaatsvinden…. Lees verder