Verslag conferentie studerende moeders, 17 november 2016

Op 17 november 2016 hield de VVR haar Algemene Ledenvergadering. Aansluitend vond de conferentie Studerende Moeders plaats. Daar werd het onderzoek van VVR-lid Anja Eleveld, hoofddocent arbeidsrecht bij de VU in Amsterdam en enige van haar studenten gepresenteerd. Van de … Lees verder

Inleiding Annemieke de Jong (steunpunt studerende moeders): 0uderschap en studie

Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.

Brief aan Tweede Kamer over Problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen, d.d. 26 februari 2015

Brief over studerende moeder 26 februari 2015 in PDF Aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Leiden, 26 februari 2015 Betreft: Problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen … Lees verder

Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht mei 2017

1 juni  Bijeenkomst Access to Justice Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert samen met de Vereniging voor Vrouw en Recht  ‘Clara Wichmann’ (VVR) en prof. Mies Westerveld, leerstoel sociale rechtshulp van de Universiteit van Amsterdam, een bijeenkomst over toegang voor vrouwen tot … Lees verder

Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht maart 2017

Subsidieaanvraag Alliantie Vrouw & Recht Het verheugt ons dat de subsidieaanvraag voor de nieuwe instellingssubsidieregeling van OCW van de Alliantie Vrouw & Recht tijdig is afgerond en ingestuurd. De Alliantie bestaat uit de VVR (penvoerder), het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Femmes … Lees verder

Eleveld, Anja, et al; Student, zwanger en gelijke behandeling

VVR-lid Anja Eleveld, hoofddocent arbeidsrecht bij de Vrije Universiteit (VU), deed samen met studenten Janneke Allers, Sietske Delen en Janine van Veldhuizen onderzoek naar de juridische aspecten van de problemen van zwangere studenten en studerende moeders. De resultaten zijn gepresenteerd … Lees verder

Extra nieuwsbrief (november 2016)

17 november a.s.: ALV VVR Tot nu toe hebben zich voor de ALV op donderdag 17 november buiten het bestuur nog geen tien leden zich aangemeld. Dat is jammer, want er moeten belangrijke besluiten genomen worden en dan is een … Lees verder

VERSLAG 12e ALV – Bijlage 1

Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.

Nieuwsbrief september 2016

12 oktober 2016: Werkgroep Sociaal en Europees Recht – HvJEU Chez/Nikolova Prof. Peter Rodrigues houdt op de volgende bijeenkomst van de VVR werkgroep een inleiding over associatieve discriminatie aan de hand van een recent geruchtmakend arrest van het Hof van … Lees verder

Nieuwsbrief mei 2016

1 juni: expertmeeting arbeid, zorg en inkomen Tijdens de eerste fase van het schaduwproces VN-Vrouwenverdrag (6de rapportagecyclus) verzorgde de Werkgroep Sociaal en Europees Recht van de VVR een bijeenkomst om onderwerpen op sociaal-juridisch terrein aan te dragen. Zie het verslag. … Lees verder