Nog geen landelijke regeling studerende moeders

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven gaat niet mee in de wens van de Coalitie Studerende Moeders om zwangerschapsverlof van studenten – en de financiering daarvan – landelijk via de Wet Studiefinanciering te regelen. In een brief over de onderwijsovereenskomst mbo stelt zij … Lees verder

Alliantie Studerende moeders: bijdrage aan Internetconsultatie OCW over voorgenomen wetgeving MBO, 16 januari 2019

Ter uitvoering van de Tweede Kamermotie die het kabinet opdroeg betaald zwangerschapsverlof voor MBO-studenten te realiseren heeft minister van Engelshoven in een Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten het een en ander opgenomen om zwangere studenten te faciliteren. Het ministerie van OCW … Lees verder

Studerende moeders en zwangere studenten

Utrecht, 17 november 2016 Opening Joke Swiebel, voorzitter VVR In haar welkomstwoord vertelt zij dat, hoewel Vereniging voor Vrouw en Recht een kleine vereniging is, zij zich blijft inzetten voor de rechtspositie van vrouwen, aldus ook voor studerende moeders. Onderwijs … Lees verder

Verslag conferentie studerende moeders, 17 november 2016

Op 17 november 2016 hield de VVR haar Algemene Ledenvergadering. Aansluitend vond de conferentie Studerende Moeders plaats. Daar werd het onderzoek van VVR-lid Anja Eleveld, hoofddocent arbeidsrecht bij de VU in Amsterdam en enige van haar studenten gepresenteerd. Van de … Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen, d.d. 26 februari 2015

Brief over studerende moeder 26 februari 2015 in PDF Aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Leiden, 26 februari 2015 Betreft: Problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen … Lees verder

Nieuwsbrief VVR 8 maart 2020

Het bestuur van de Vereniging voor Vrouw en Recht wenst alle leden een inspirerende Internationale Vrouwendag! Werkgroep Geweld tegen Vrouwen Op woensdag 25 maart vindt de eerste bijeenkomst van de werkgroep Geweld tegen Vrouwen plaats. Geïnteresseerden zijn van harte welkom … Lees verder

Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht 1 mei 2019

Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht 1 mei 2019 Nog geen landelijke regeling studerende moeders De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven gaat niet mee in de wens van de Coalitie Studerende Moeders om zwangerschapsverlof van studenten – en de financiering daarvan … Lees verder

Eleveld, Anja, et al; Student, zwanger en gelijke behandeling

VVR-lid Anja Eleveld, hoofddocent arbeidsrecht bij de Vrije Universiteit (VU), deed samen met studenten Janneke Allers, Sietske Delen en Janine van Veldhuizen onderzoek naar de juridische aspecten van de problemen van zwangere studenten en studerende moeders. De resultaten zijn gepresenteerd … Lees verder

Jaarcongressen

2019 – Meerouderschap, meerpersoonsgezag, meer of minder problemen? 2017 – Rechten van vrouwelijke asielzoekers 2016 – Zwangere studenten en studerende moeders 2014 – “Recht zonder M/V?” Het afschaffen van sekse als juridische categorie 2013 – Mensenrechten – Vrouwenrechten in Nederland … Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 oktober 1997

Een onderwijsinstelling stelt bij de toekenning van post-doctoraal beurzeneen leeftijdsgrens van 40 jaar. Volgens verzoeker leidt dit tot indirectonderscheid op grond van geslacht…. Lees verder