Alliantie Studerende moeders: bijdrage aan Internetconsultatie OCW over voorgenomen wetgeving MBO, 16 januari 2019

Ter uitvoering van de Tweede Kamermotie die het kabinet opdroeg betaald zwangerschapsverlof voor MBO-studenten te realiseren heeft minister van Engelshoven in een Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten het een en ander opgenomen om zwangere studenten te faciliteren. Het ministerie van OCW hield hierover een internetconsultatie tussen 6 december 2018 en 17 januari 2019.
Niettegenstaande de altijd drukke december/januari periode is de Coalitie Studerende Moeders er in geslaagd een gedocumenteerde bijdrage te leveren. De VVR neemt deel in de Coalitie.
Kernpunt van de kritiek is dat de minister zwangerschapsverlof ten onrechte niet plaatst in het kader van discriminatiebestrijding: het gaat om meer dan erkenning van de problematiek van zwangere studenten. Daarom moet (de financiering van) het zwangerschapsverlof ook niet per instelling worden geregeld, maar landelijk via de Wet Studiefinanciering. De doelgroep moet verbreed en het flankerend beleid verplicht.

Het standpunt van de Coalitie in PDF vindt u hier: DEF-reactie-Coalitie Studerende Moeders.

De Coalitie Studerende Moeders is ontstaan na de brief die de VVR in 2015 aan de Tweede Kamer stuurde over de problematiek van zwangere studenten en studerende moeders en de reactie daarop van de minister van OCW.