Nog geen landelijke regeling studerende moeders

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven gaat niet mee in de wens van de Coalitie Studerende Moeders om zwangerschapsverlof van studenten – en de financiering daarvan – landelijk via de Wet Studiefinanciering te regelen. In een brief over de onderwijsovereenskomst mbo stelt zij dat de zorgplicht die mbo-scholen hebben op grond van de Wet Gelijke Behandeling alleen geldt in zoverre die geen ‘onevenredige belasting voor mbo-scholen betekent’. Ook stelt zij in deze brief dat mbo-scholen de mogelijkheid houden om algemene voorwaarden (rechten en plichten voor studenten) op te stellen en individuele maatwerkafspraken te maken, bijvoorbeeld over extra ondersteuning van zwangere studenten of studenten met kleine kinderen. Daarmee gaat de minister voorbij aan het kernbezwaar dat de Vereniging Vrouw en Recht samen met andere organisaties in de coalitie in haar brief formuleerde: “Het gaat niet om ‘erkenning’ van de problemen die zwangere studenten ervaren, het gaat om het bestrijden en voorkomen van discriminatie.” Er ligt momenteel nog geen definitief wetsontwerp ‘versterken positie mbo-studenten’ De Vereniging Vrouw en Recht blijft alert op dit onderwerp en zal ook in de toekomst blijven strijden voor een structurele zwangerschapsregeling via de Wet Studiefinanciering.