Nieuwsbrief VVR februari 2024

Verslag VVR Congres over Femicide en dwingende controle gepubliceerd
De deelnemers aan het zeer goed bezochte VVR congres op 16 november 2023 ontvingen half januari 2024 het door de sprekers goedgekeurde verslag van het congres. Het staat ook op vrouwenrecht.nl.

Internet consultatie initiatief wetsvoorstel abortus is zorg
Vlak voor de verkiezingen diende vertrekkend Groen Links kamerlid Corinne Ellemeet een initiatief wetsvoorstel in met het doel abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Er vond een internet consultatie plaats. De inbreng van de VVR staat op vrouwenrecht.nl.

Nieuwe procedures PGB zorgverleners en huishoudelijke werkers
Het symposium over de sociale zekerheid en arbeidsrechten van PGB-zorgverleners in juni 2023 (hier link naar verslag) was de kraamkamer voor drie nieuwe procedures. Met opnieuw de eerder succesvol gebleken bundeling van expertise van VVR-leden, de proceskostengarantie door Bureau Clara Wichmann en een door de laatste aangezocht pro bono advocaat. In de eerste procedure vraagt Carol Kollmann in het verlengde van haar vorig jaar bij de CRvB gewonnen zaak over WW-recht stopzetting afdracht inkomensafhankelijke premie Zvw. Andere werknemers betalen die ook niet (de werkgever betaalt een heffing). In de tweede gaat het om een PGB-zorgverleenster die intensieve zorg voor haar tweelingbroer leverde en na zijn overlijden met lege handen stond (geen WW). De derde procedure gaat over een huishoudelijk werker die bij zeven particuliere huishoudens schoonmaakte en bij ziekte niet terug kon vallen op een Ziektewetuitkering.

Korting op nabestaandenpensioen bij leeftijdsverschil partners niet uitgebannen
Via een vraag aan de werkgroep sociaal en Europees recht werd duidelijk dat er nog pensioenfondsen zijn die geen uitvoering geven aan het oordeel van de Hoge Raad eind 2015 over het ongeoorloofde indirect onderscheid naar geslacht door kortingsregelingen op nabestaandenpensioen in pensioenreglementen bij (groot) leeftijdsverschil tussen de partners.
Hoog tijd om het geheugen op te frissen, want verschillende VVR-leden waren eerder bij dit dossier betrokken. Zie de opinie op vrouwenrecht.nl van Leontine Bijleveld.

Vooraankondiging meeting over uitwerking Richtlijn transparante beloning M/V
Het schiet nog niet genoeg op met het dichten van de loonkloof M/V. De vorig jaar aangenomen EU Richtlijn transparante beloning M/V 2023/970) moet daar verandering in aanbrengen. Nederland heeft laten weten de richtlijn snel te willen implementeren.  Naar verwachting komt er dit voorjaar een concept wetsvoorstel. De werkgroep sociaal en Europees recht zal er in maart een bijeenkomst over organiseren. Zaza van de Koppel, die er een masterscriptie over schreef, houdt een inleiding.
Wie op de hoogte gehouden wil worden melde zich alvast bij de werkgroep.

Nieuwe jurisprudentie op website
Enige VVR-leden hebben vorig jaar de jurisprudentie op het terrein van vrouw en recht weer een stukje verder kunnen ontwikkelen. Zo verkreeg Caroline de Graaf voor haar cliënte toekenning van schadevergoeding én billijke vergoeding na zwangerschapsdiscriminatie. Ine Avontuur kreeg gedaan met een beroep op het Verdrag van Istanbul dat een slachtoffer van stalking de eigen bijdrage, griffierecht en proceskosten vergoed moet krijgen.
Ook zijn er nieuwe arbeidsrecht uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag geplaatst, waarvan een met een noot van Eva Cremers.

Vooraankondiging uitvraag onderzoek gebruik door advocaten Verdrag van Istanbul
In een blog schreef Essa Reijmers, beleidsadviseur bij Valente, een impressie over de 25ste WAVE-conferentie in Madrid in oktober 2023 (WAVE = Women Against Violence Europe). Een presentatie ging over een Italiaanse onderzoek onder advocaten naar ‘waar het geweld uit beeld verdwijnt’ tijdens gerechtelijke procedures over gezag en omgang, geïnspireerd door op artikel 31 van het Verdrag van Istanbul, dat juist vereist dat geweld wordt meegewogen in familierechtelijke beslissingen. VVR-bestuurslid Ariane Hendriks is in gesprek met Essa Reijmers en VVR-lid Kathinka Lünnemann (Verweij-Jonker Instituut) om te bezien of een dergelijk onderzoek ook in Nederland uitgevoerd kan worden, zo mogelijk met middelen uit het VVR-CLWI-fonds. Als dat het geval is volgt een uitvraag, die zeker onder de aandacht van VVR-leden gebracht zal worden.

Doctor Joke Swiebel
In een bomvolle aula van de Universiteit van Amsterdam verdedigde oud-VVR-voorzitter Joke Swiebel op 26 januari 2024 haar proefschrift Homopolitiek in Nederland 1966-2023. De symbolische kracht van wetgeving. Met haar 82 jaar is ze de oudste jonge doctor van de UvA voor zover valt na te gaan, aldus haar promotor. De bij de Amsterdam University Press uitgegeven zeer leesbare  handelseditie is verkrijgbaar in de boekwinkel. Joke’s website biedt de livestream van de promotieplechtigheid, een samenvatting van het boek, interviews die ze ter gelegenheid van de promotie gaf én de eerder gepubliceerde artikelen die de basis vormden van het proefschrift. Op haar Facebook en LinkedIn pagina’s levert ze haarkruidig commentaar.