Rechtbank Oost-Brabant: eigen bijdrage voor civiel kort geding contact- of straatverbod in strijd met Verdrag van Istanbul

VVR-lid Ine Avontuur, advocaat in Oosterhout, heeft bij de rechtbank Oost-Brabant een
mooie uitspraak gekregen over het recht op rechtsbijstand voor slachtoffers van stalking. Zij moeten een eigen bijdrage betalen voor een civiel kort geding contact- of straatverbod. Avontuur betoogde  dat dit in strijd is met art. 57 van het Verdrag van Istanboel. De rechtbank honoreerde dit pleidooi. Cliënte moet eigen bijdrage, griffierecht en proceskosten vergoed krijgen. ECLI:NL:RBOBR:2023:4968

Belangrijk is dat rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat art. 57 van het Verdrag van Istanbul een ieder verbindende bepalingen bevat waaraan een slachtoffer in de zin van het Verdrag een beroep op kan doen.
De Raad voor Rechtsbijstand moet beleid maken en daarbij moeten onder omstandigheden ook slachtoffers die boven de inkomens- en vermogensgrenzen van de WRB vallen in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand.