NGO schaduwrapportage Verdrag van Istanbul 2018

De NGO schaduwrapportage “Joining Forces to Break the Circle of Violence Against Women” ten behoeve van de eerste evaluatie van de Nederlandse implementatie van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld van de Raad van Europa is naar GREVIO verstuurd. De door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag opgestelde rapportage is door 52 Nederlandse organisaties ondertekend – waaronder ook de VVR.