VVR reactie op voorontwerp Wet Seksuele Misdrijven

In mei 2020 startte de internetconsultatie over een voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven. Mede omdat de VVR in juli 2019 een expertbijeenkomst over dit onderwerp had georganiseerd, had het Ministerie van V&J de VVR uitgenodigd om te reageren.
Na consultatie van op dit terrein deskundige leden heeft de VVR een bondig commentaar ingezonden. VVR_Reactie_seksuele misdrijven_internetconsultatie.

Samengevat betoogt de VVR dat van de voorgenomen invoering van een tweeledig model, met een aparte strafbaarstelling van enerzijds verkrachting en aanranding en anderzijds seksuele interactie tegen de wil, afgestapt moet worden. Het is strijdig met de verplichtingen uit het Verdrag van Istanbul en het VN-Vrouwenverdrag.

Ter voorbereiding heeft de VVR werkgroep Geweld tegen vrouwen met meerdere maatschappelijke organisaties van gedachten gewisseld. Er zijn inmiddels bijna 70 reacties gepubliceerd op de website van de Internetconsultatie.