Onrechtmatige daad, onderscheid wegens zwangerschap, gedeeltelijk toewijzing schadevergoeding

Eiseres heeft gesolliciteerd bij het COA als casemanager. Aan het eind van het tweede sollicitatiegesprek vertelt ze zwanger te zijn. In een door eiseres opgenomen telefoongesprek wordt ze vervolgens afgewezen voor de functie.
Net als het College voor de Rechten van de Mens (oordeel 2017-34) vindt Rechtbank Den Haag dat het COA ongerechtvaardigd onderscheid naar geslacht heeft gemaakt. Een deel van de geëiste materiële schadevergoeding wordt toegewezen (ter hoogte van een jaarsalaris), plus proceskosten e.d..ECLI:NL:RBDHA:2019:584

VVR-lid Marlies Vegter schreef over deze uitspraak een noot in JAR 2019/60.