Instantie: Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2002

Instantie

Rechtbank Amsterdam

Samenvatting


Nu de man ontkent de verwekker van het kind te zijn gelast de rechtbank een deskundigenonderzoek. Blijkens het rapport van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst is de man vrijwel zeker wel de biologische vader en alimentatieplichtig. Hij werkt – evenals de vader in de hierna opgenomen uitspraak van het Hof ‘s-Gravenhage 4 december 2002 – als taxichauffeur in loondienst. De vrouw stelt dat het inkomen van de man moet worden verhoogd met 10% wegens door hem ontvangen fooien. De rechtbank volgt de vrouw niet in haar stelling en acht, gelet op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en economische welstand een percentage van 3% meer in de rede.
Met betrekking tot de kosten van het deskundigenonderzoek overweegt de rechtbank als volgt: ‘De rechtbank is met de man van oordeel dat de destijds bij hem gerezen twijfel omtrent zijn biologisch vaderschap niet zonder meer ongerechtvaardigd was. Daarbij is in aanmerking genomen dat op de geboorteakte van de minderjarige geen gegevens van de vader worden vermeld. Het met deze procedure beoogde resultaat kon slechts door middel van een deskundigenonderzoek worden bereikt. Om die reden ziet de rechtbank aanleiding te bepalen dat partijen de hieraan verbonden kosten ieder bij helfte zullen voldoen.’ Volgt: vaststelling kinderbijdrage van €100,- per maand met ingang van geboortedatum van het kind en veroordeling van de man en de vrouw ieder tot betaling van de helft van de kosten van het deskundigenonderzoek. (Red.: Deze beschikking is nog niet in kracht van gewijsde gegaan).
De volledige tekst is niet opgenomen.

Volledige tekst

De volledige tekst is niet opgenomen.

Rechters

Mr. Nanne