Instantie: Rechtbank Haarlem, 2 oktober 2001

De man, gedaagde, heeft twee kinderen uit een relatie met Y. Hij heeft beidekinderen erkend en heeft samen met Y vanaf 24 november 1988 het gezamenlijkgezag over de kinderen… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 1 augustus 2001

Vader heeft verzocht om vermindering van de kinderalimentatie omdat zijndraagkracht is verminderd. Vader is opnieuw gehuwd en uit deze relatie is eenkind geboren. Vader en zijn huidige… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 5 juli 2000

Na de scheiding van partijen is de man in de voormalige echtelijke woningblijven wonen. De boedel is nog onverdeeld. In de echtscheidingsbeschikkingis bepaald dat de man alimentatie… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 maart 2000

In september 1998 heeft de rechtbank, ervan uitgaand dat de man de kosten vande echtelijke woning en het doorlopend krediet voor zijn rekening zou nemen,in het kader van voorlopige… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 maart 2000

Wijziging kinderalimentatie. Partijen zijn bij de echtscheiding overeengekomendat ƒ 850 per maand kinderalimentatie wordt betaald. Uit het echtscheidingsconvenantblijkt dat dit… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 3 maart 2000

De vader komt in beroep van een beschikking van de rechtbank, waarbij hem eenalimentatieverplichting is opgelegd ten behoeve van zijn twee minderjarigekinderen. De vader is opnieuw… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 3 maart 2000

De vader verzoekt verlaging van door hem te betalen alimentatie ten behoevevan zijn twee kinderen. Hij is tengevolge van een verkeersongevalarbeidsongeschikt geworden en is als gevolg… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 8 oktober 1999

Pp. hebben van 1987 tot 1990 samengewoond. In 1998 verzoekt de moeder om eenonderhoudsbijdrage voor het kind, geboren in 1989 en erkend door verweerder,de man. De draagkracht van de man… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 1 oktober 1999

Huwelijk in 1981. Echtscheiding in 1990. Er zijn 2 kinderen. voor wiealimentatie is vastgesteld. Vanaf 1991 betaalt de vader dit niet meer omdathij dacht dat de moeder was vertrokken… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 27 augustus 1999

In 1993 heeft verzoeker het kind van de vrouw geadopteerd(stiefouderadoptie). In 1996 zijn partijen vervolgens gescheiden. Verzoeker,de man, stelt dat hij niet gehouden is alimentatie… Lees verder