Instantie: Kantonrechter Hilversum, 17 november 1999

Eiseres heeft in de periode 1954 tot 1958 de opleiding tot verpleegkundigeA gevolgd, maar zij werd niet toegelaten voor het examen omdat gehuwdevrouwen hiervan waren uitgesloten. Van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 9 mei 1999

De vrouw heeft van 1973 tot 1978 als schoonmaakster bij de gemeente gewerktop basis van een serie arbeidsovereenkomsten voor de duur van vijf maandenmet telkens een tussenruimte van 24… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 12 maart 1999

Vervolg op Kantongerecht Amsterdam 15 juli 1998 (RN 1999, 1076). Partijenhebben na wijzing van dit vonnis onderhandeld over de vraag in welke mate hunwerkervaring als standby-stewardess… Lees verder

Instantie: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 7 oktober 1998

Vrouw, gedurende negentien jaar werkzaam als visfileerster, wordt op 1oktober 1992 ziek wegens een tenniselleboog en psychische klachten. Ingaande19 april 1996 wordt haar WAO/AAW… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 15 juli 1998

Eiseressen zijn als stewardess in deeltijd werkzaam bij de KLM. Voorheenwaren zij werkzaam op basis van een standby -overeenkomst, in welkehoedanigheid zij een groot aantal vlieguren… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoekster is van Sloveense afkomst en heeft de Sloveense nationaliteit. Dewederpartij houdt zich bezig met omscholing en plaatsing in functies in deautomatisering van werkloze HBO-ers… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster werd vanwege haar plaats op de afvloeiingslijst met ontslagbedreigd. Voor de vaststelling van de afvloeiingsvolgorde hanteert dewederpartij, verzoeksters werkgever, het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster is van een voltijd- naar een deeltijddienstverband overgegaan.Doordat de omvang van pensioenopbouw afhankelijk is van de huidige omvang vande dienstbetrekking bouwt zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 mei 1998

Verzoekster meent dat het FWG-systeem indirect onderscheid maakt op grond vangeslacht, omdat door de toepassing van het systeem functies waarin met namevrouwen werkzaam zijn, lager… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker is van Iraakse afkomst en heeft de Nederlandse nationaliteit.Verzoeker stuurde een open sollicitatie aan de wederpartij om in aanmerkingte komen voor de functie van… Lees verder