Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'calculator/ordervoorbereider' wordtgevraagd zonder vermelding van 'm/v' levert strijd op met de Wet. In deadvertentie is niet zowel de mannelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'scanner- operator' en een'micro-macro monteur' wordt gevraagd zonder vermelding 'm/v' levert strijdop met de Wet. In de advertentie is niet zowel de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'calculator/ordervoorbereider' wordtgevraagd zonder vermelding van 'm/v' levert strijd op met de Wet. In deadvertentie is niet zowel de mannelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'scanner- operator' en een'micro-macro monteur' wordt gevraagd zonder vermelding 'm/v' levert strijd opmet de Wet. In de advertentie is niet zowel de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'offset- drukker' gevraagd wordtzonder de vermelding 'm/v' levert strijd op met de Wet. In de advertentie isniet zowel de mannelijke als vrouwelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 september 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'offset- drukker' gevraagd wordtzonder de vermelding 'm/v' levert strijd op met de Wet. In de advertentie isniet zowel de mannelijke als vrouwelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1992

Verzoekster vraagt, op grond van artikel 38 van hetProcedure-reglement van de Commissie, herziening van oordeel347-91-67 (zie Nieuwsbrief november 1991, 2e jaargang, nummer6)…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 juni 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'bedrijfsleider' gevraagd wordtzonder de vermelding 'm/v', de term 'vakman' en het persoonlijk voornaamwoord'hij' wordt gebruikt, levert strijd op… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 juni 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'calculator' gevraagd wordt levertstrijd op met de Wet. In de advertentie is de toevoeging m/v wel opgenomen,echter in kleine, onopvallende letters…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 5 juni 1992

Personeelsadvertentie waarin om een 'all-round account behandelaarpre-press' gevraagd wordt zonder de vermelding 'm/v' levert strijd op met deWet. In de advertentie is niet zowel de… Lees verder