Twee oordelen over gelijke beloning M/V

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2020 twee oordelen uitgesproken over gelijke beloning van mannen en vrouwen.

In oordeel 2020-55 ging het om sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De beide collega’s met dezelfde functie en taken waren hetzelfde ingeschaald, maar de man ontving daarnaast een structurele toeslag. Volgens de werkgever was bij indiensttreding van de man sprake van arbeidsmarktkrapte. Daarom ontving hij een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag. Uit arbeidsovereenkomst en salarisstroken bleek echter dat dit een vaste toeslag was. Het College oordeelt dat de werkgever de vrouw heeft gediscrimineerd: direct onderscheid op grond van geslacht. Lees hier de samenvatting en het volledige oordeel.

In oordeel 2020-21  ging het om een vrouw die nadat zij enige jaren een andere functie in het bedrijf had gehad aan de slag ging als trainer op hetzelfde moment waarop ook een mannelijke collega als trainer bij het bedrijf startte. Zij verrichtte vergelijkbare werkzaamheden. Bij invoering van de Hay functiewaarderingssystematiek een jaar later ontdekt de vrouw dat zijzelf in Hay level 14 is ingeschaald en haar collega in Hay level 16. Naar het oordeel van het College voldoet de functiewaarderingsystematiek aan de vereisten van sekseneutraliteit, doorzichtigheid en controleerbaarheid. De functie trainer is gewaardeerd in level 14. Volgens de werkgever kreeg de mannelijke college een hoger salaris omdat hij jarenlange ervaring en vakkennis had. Het College stelt vast dat er vanaf de aanvang van de werkzaamheden een maandelijks salarisverschil van € 1.200 was en dat de werkgever niet kon duidelijk maken welk deel van het salaris van de maatman voort vloeide uit zijn ervaring.
Het College oordeelt dat de werkgever de vrouw heeft gediscrimineerd: direct onderscheid op grond van geslacht. Lees hier het volledig oordeel.