Hof beëindigt uithuisplaatsing: niet ouderstrijd maar problematiek vader veroorzaakt onveilige situatie kinderen

In september 2020 vernietigde het hof Arnhem-Leeuwarden een beschikking van de kinderrechter tot uit huis plaatsing van twee kinderen, die bij hun moeder woonden. Anders dan de jeugdzorginstelling en de kinderrechter vond het hof dan niet de strijd tussen de ouders om de omgangsregeling de oorzaak van de onveilige situatie van de kinderen was, maar het destructieve gedrag van de vader, waarbij hij het belang van de kinderen volledig uit het oog verliest en de moeder bedreigt, vernedert en beledigt. De vader is daarvoor ook strafrechtelijk vervoordeeld. Zo lang de problematiek van de vader nog niet is gediagnosticeerd en er geen behandeling is kan er geen onbegeleide omgang plaatsvinden.

Dit is tot nu toe een vrij unieke uitspraak op het snijvlak van geweld tegen vrouwen en familierecht en geheel in lijn met het door Nederland geratificeerde Verdrag van Istanbul, al wordt dat helaas niet in de uitspraak vermeld. Meestal betrekken kinderrechters, jeugdzorginstellingen, kinderbescherming en dergelijke huiselijk geweld niet bij de familierechtelijke kwesties rond echtscheiding en omgangsrecht. Uitgangspunt is veelal dat beide ouders schuld hebben aan een (v) scheiding.

ECLI:NL:GHARL:2020:7745