Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 juni 2002

In het kader van de echtscheiding in 1998 is onder andere bepaald dat de vrouw nog twee maanden nadat de echtscheiding van kracht is geworden bevoegd is tot bewoning van de echtelijke woning…. Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 5 april 2002

Na een kinderloos huwelijk van 14 jaar volgt in 1986 de echtscheiding. Partijen werkten beiden zowel voor als tijdens het huwelijk en hadden in de periode voor het huwelijk pensioen opgebouwd…. Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 8 januari 2002

Zaak 99/2955:A is in 1979 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met C en in 1996 van hem gescheiden. Zij vraagt bijstand naar de norm van een alleenstaande ouder aan. Om haar verzoek… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 5 oktober 2001

Het betreft de vaststelling van de alimentatie ten behoeve van de vrouw inhet kader van een echtscheidingsprocedure. De vrouw is in hoger beroep gegaanvoor zover het de vastgestelde… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 mei 2001

Na verbreking van haar huwelijk heeft eiseres, van Marokkaanse nationaliteit,op 1 april 1997 een aanvraag voor verblijf op humanitaire gronden ingediend.De rechtbank overweegt dat… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 6 oktober 2000

Partijen waren ruim twee jaar in algehele gemeenschap van goederen gehuwd.Enkele dagen voor het huwelijk heeft de vrouw een bedrag van haarspaarrekening opgenomen en afgedragen aan haar… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 11 juli 2000

Na verbreking van het huwelijk – binnen drie jaar – verzoekt de vader om voortgezette toelating o.g.v. art. 8 EVRM. Vader heeft onregelmatige en korte contacten met zijn zoon. Moeder verzet… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Amsterdam, 28 maart 2000

Eiseres, Marokkaanse, is in 1997 gehuwd met de Nederlander B., uit welkerelatie een kind is geboren dat de Nederlandse nationaliteit heeft. Nogvoordat besloten is op haar aanvraag voor… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 22 februari 2000

Man en vrouw zijn op respectievelijk 43- en 45-jarige leeftijd met elkaar eenhuwelijk aangegaan, dat veertien jaar heeft geduurd. Daarvoor waren beidenniet gehuwd geweest en hadden… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 januari 2000

Appellante en geïntimeerde hebben beiden de Marokkaanse nationaliteit en zijwillen scheiden. De vrouw stemt in met de door de man gewenste toepassing vanhet Nederlandse recht op deze… Lees verder