Instantie: Rechtbank Maastricht, 28 november 2002

Partijen zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. In het kader van de echtscheiding is doorpartijen een convenant opgesteld waarbij zonder verdere onderbouwing en in afwijking vande… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 7 november 2002

Het beroep van de vrouw op het bepaalde in art. 1: 153 lid 1 BW wordt gehonoreerd met als gevolg dat de door de man verzochte echtscheiding pas zal worden toegewezen nadat een billijke… Lees verder

Instantie: Rechtbank Alkmaar, 10 oktober 2002

Verzoek echtscheiding na omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap en verzoek nevenvoorzieningen niet ontvankelijk verklaard. Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 21 augustus 2002

Partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij hebben een geschil over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Zij verschillen van mening over de omvang van de gemeenschap, de… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage zp Utrecht, 4 juli 2002

Eiseres, geboren in 1938 en van Marokkaanse nationaliteit, is in Marokko gehuwd geweest met een Amerikaanse joodse man. Na het stuklopen van dit huwelijk kwam zij naar Nederland waar zij vanaf… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 juni 2002

In het kader van de echtscheiding in 1998 is onder andere bepaald dat de vrouw nog twee maanden nadat de echtscheiding van kracht is geworden bevoegd is tot bewoning van de echtelijke woning…. Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 5 april 2002

Na een kinderloos huwelijk van 14 jaar volgt in 1986 de echtscheiding. Partijen werkten beiden zowel voor als tijdens het huwelijk en hadden in de periode voor het huwelijk pensioen opgebouwd…. Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 8 januari 2002

Zaak 99/2955:A is in 1979 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met C en in 1996 van hem gescheiden. Zij vraagt bijstand naar de norm van een alleenstaande ouder aan. Om haar verzoek… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 5 oktober 2001

Het betreft de vaststelling van de alimentatie ten behoeve van de vrouw inhet kader van een echtscheidingsprocedure. De vrouw is in hoger beroep gegaanvoor zover het de vastgestelde… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 mei 2001

Na verbreking van haar huwelijk heeft eiseres, van Marokkaanse nationaliteit,op 1 april 1997 een aanvraag voor verblijf op humanitaire gronden ingediend.De rechtbank overweegt dat… Lees verder