Instantie: Gerechtshof Arnhem, 6 juli 1999

Hoger beroep van Rb. Almelo 10 februari 1999, zaaknummer 28851 FA RK 98-573.De man voert thans aan dat het inkomen van de vrouw niet met ƒ 800 (zoals derb had overwogen) maar met… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 6 juli 1999

Hoger beroep van rechtbank Arnhem 8 december 1998, zaaknummer 37008,rekestnummer 98/11292. Huwelijk d.d. 1953. Echtscheiding d.d. 1975.Vastgesteld is ƒ 120 alimentatie, die in 1999 -… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 4 juni 1999

Huwelijk d.d. 1946. Echtscheiding 1980. Alimentatie bedraagt eerst ƒ 3000 permaand en later (toen de vrouw AOW kreeg) ƒ 1400 per maand. Per 1-1-1999verzoekt man beëindiging… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 20 mei 1999

In het kader van een echtscheidingsprocedure wordt getwist over het gebruikvan de echtelijke woning en over de hoogte en de duur van de alimentatie. Hetverzoek van de man tot gebruik… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 26 maart 1999

Beëindiging alimentatie op grond van de Wet limitering na scheiding. Indiende alimentatiegerechtigde voldoende gemotiveerd stelt dat voor toepassing vande uitzondering op limitering… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 26 maart 1999

Partijen zijn op 12 mei 1958 gehuwd en op 5 november 1974 wordt deechtscheiding uitgesproken. Op 1 juli 1997 heeft de man gedurende 22 jaaralimentatie betaald. Hij verzoekt om nihil… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 4 maart 1998

Partijen zijn 22 jaar met elkaar gehuwd geweest. Het huwelijk is in 1977doorechtscheiding ontbonden. Er is toen een alimentatiebedrag vastgesteld.Uithet huwelijk zijn twee… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 23 januari 1998

Partijen zijn in 1952 met elkaar gehuwd. In 1976 is de echtscheidinguitgesproken. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren, van wie er tentijde van de echtscheiding twee minderjarig… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 18 april 1997

Het is in beginsel aan de man te stellen en te bewijzen dat de vrouw hetaanzichzelf te wijten heeft dat zij geen werk heeft gevonden doordat1. zij heeft verzuimd tijdig passend werk… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 25 juni 1996

Op 25 oktober 1983 is de echtscheidingsbeschikking van partijen in de registersvan de burgelijke stand ingeschreven. De rechtbank is van mening dat determijn van 15 jaar (zoals bepaalt… Lees verder