Instantie: Europese Hof van Justutie, 29 oktober 2009

Instantie

Europese Hof van Justutie

Samenvatting

Europese Hof van Justitie: ontslagen zwangere werknemers moeten door Europees recht worden beschermd
Werkneemster is ontslagen tijdens haar zwangerschap. Het Luxemburgse recht kent een bepaling waarbij een zwangere werkneemster de nietigheid daarvan moet inroepen binnen vijftien dagen. Werkneemster slaagt hier niet in en zij kan ook geen schadevergoeding meer vorderen. Het Hof oordeelt dat er onder andere sprake is van een schending van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Volledige tekst

Rechters