In memoriam Mies Monster

Eva Cremers, 6 september 2009

Mies Monster is op 1 september jl. overleden. Dit was heel onverwacht. Mies is ‘de’ voorvechtster van verbetering van de rechtspositie van zwangere vrouwen. Zo was ze in brede kring bekend. Het begrip zwijg- en liegrecht is van Mies afkomstig. Ze publiceerde en annoteerde over zwangerschap in juridische tijdschriften en promoveerde hierop. Haar vele annotaties in Nemesis bij arresten van het Hof van Justitie van de EG blijven boeiend en nalezenswaardig. Haar bekendheid reikte veel verder dan de juridische wereld. Ze werd veelvuldig met vragen benaderd door belangenorganisaties en door individuele vrouwen die op hun werk klem raakten tijdens en vanwege hun zwangerschap. Zo is ze voor veel vrouwen een baken en steunpilaar geweest.

Op de achterflap van haar proefschrift Bescherming van het moederschap. Onderzoek naar de regelgeving inzake zwangerschap, bevalling en arbeid valt te lezen: ‘Ondanks een keur van sociaal-rechtelijke voorschriften van inter-, supra- en nationale herkomst is de rechtspositie van werkende vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling niet optimaal. Het komt regelmatig voor dat het inkomen afneemt, de baan verloren gaat of de gezondheid wordt bedreigd. Dit strookt niet met het nationale emancipatiebeleid, volgens hetwelk alle vrouwen economisch zelfstandig moeten zijn door deelname aan betaalde arbeid’.
Dit proefschrift dateert van 1995. Mies werkte sinds 1986 aan de KUN, sinds 1993 als universitair docent Vrouwenrecht bij het Centrum voor Vrouwenstudies. Ze was al een aantal jaren gepensioneerd en had zelf al grotendeels afscheid genomen van de ‘vrouw en recht-wereld’.

Haar doortastendheid en vasthoudendheid waren bewonderenswaardig. Door Mies is het thema ‘zwangerschap en arbeid’ niet meer van de kaart te krijgen.