Instantie: Rechtbank Rotterdam, 6 februari 1995

Partijen hebben 7 jaar een relatie gehad die nu is beeindigd. Op 26 juni1993 is uit de vrouw A geboren. De man is de biologische vader van deminderjarige. Hij wil het kind erkennen maar… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 10 januari 1994

Moeder is van rechtswege voogdes; vader wil kind erkennen. Moeder weigerthaar toestemming. Hof overweegt dat bij beantwoording van de vraag of deweigering van moeder kan worden opgevat… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 17 september 1993

Als tussen een biologische vader en een kind dat is geboren binnen306 dagen nadat het huwelijk van moeder is ontbonden, een relatie bestaatdie als gezinsleven aangemerkt kan worden, dan… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 11 augustus 1993

Mevrouw B is getrouwd met de heer R. Tijdens deechtscheidingsprocedure baart zij een kind van de heer N met wie zij opdat moment samenwoonde. N heeft het kind erkend. Vervolgens heeft… Lees verder

Instantie: Europese Commissie voor de rechten van de mens, 7 april 1993

Het verzoek van de moeder en de biologische vader om de moeder inde gelegenheid te stellen te verklaren dat de wettige vader niet de vadervan het kind is en vervolgens de biologische… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 3 april 1992

Op 28 november 1986 is de dochter van partijen geboren. De moeder isvoogdes. De man is de verwekker, maar weigert de dochter te erkennen. Hijheeft geen contact met haar.Hoge… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Leeuwarden, 22 januari 1992

Erkenning dient in beginsel de afstamming vast te leggen, die berust vannature op een relatie van een man en een vrouw. Ongelijke gevallen mogenongelijk behandeld worden, geen strijd… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 29 november 1991

A. De feitenKlaagster is het erkende onwettige kind van J. Vermeire die reeds in 1939overleed. Nadat beide grootouders intestaat overleden waren (in resp. 1975 en1980) werd de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 8 november 1991

Het in de wet vastgelegde vetorecht van de moeder bij erkenning kan dooreen rechterlijke beslissing worden vervangen wanneer de moeder misbruik vanhaar bevoegdheid maakt.De… Lees verder

Instantie: Rechtbank Leeuwarden, 5 juli 1991

Verzoek tot erkenning van een kind door de vriendin van de moeder vanhet kind is door de rechtbank afgewezen. Uit het systeem van de wet, dewetsgeschiedenis en de tekst van eerdere… Lees verder