Bijeenkomst over rechtszaken huishoudelijk personeel

Datum: 2 juni 2022

Tijd: 16:00 - 17:30/18:00

Locatie: Universiteit Utrecht Drift 21 (ingang Drift 27)

Op donderdagmiddag 2 juni organiseert VVR-lid masterstudente Zaza van de Koppel in samenwerking met de VVR in Utrecht een bijeenkomst over de recente uitspraken over de rechtspositie van huishoudelijk personeel.
De bijeenkomst wordt voorgezeten door dr. Anja Eleveld, universitair docent Europees arbeidsrecht aan de VU te Amsterdam.

Leontine Bijleveld zal een inleiding houden over achtergronden en de stand van zaken van de beroepsprocedure van de PGB-zorgverlener bij de Centrale Raad van Beroep. Zij zal ook ingaan op de rol die de Europese jurisprudentie en het VN-Vrouwenverdrag tot nu toe speelde in deze zaak.
Anja Eleveld zal kort ingaan op de meest recente uitspraak van het Hof van Justitie EU.

Het Hof van Justitie EU deed eind februari voor het eerst een uitspraak over huishoudelijk personeel. Eva Cremers schreef er een noot over in JAR. Deze uitspraak zal ongetwijfeld het hoger beroep in de zaak van de PGB-zorgverleenster beïnvloeden. Rechtbank Rotterdam oordeelde in december dat uitsluiting van PGB-zorgverleners van de WW verboden discriminatie is. Het UWV heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend. De PGB-zorgverleenster ook: de rechtbank vond dat zij in principe wel aanspraak had op WW, als ze zou voldoen aan de wekeneis en dat was volgens UWV en de rechtbank niet het geval. De zorgverleenster betwist dit. Malva Driessen schreef er een annotatie over in TRA. Genoeg te bespreken dus op de bijeenkomst, waar geen kosten aan verbonden zijn (maar aanmelding gewenst is).

Lokatie is een collegezaal van de Universiteit Utrecht op de Drift 21 (zaal D21 – 105), NB: ingang Drift 27.  Tijd: 16 – 17:30 uur met aansluitend een drankje en een hapje.
Aanmelden via het contactformulier. Na aanmelding volgt de routebeschrijving, ook in het gebouw zelf.

Voor studenten die deelnemen aan de bijeenkomst stelt de VVR gratis het handboek over de rechtspositie van huishoudelijk personeel beschikbaar: Een baan als alle andere?!. Auteurs: Leontine Bijleveld en Eva Cremers.
Graag even vermelden bij aanmelding of je het boek wilt hebben.