Malva Driessen – Huishoudelijke hulp: wel werknemer, geen WW. Pyrrusoverwinning?, noot TRA 2022/36

In een noot bij de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 16 december 2021 over de uitsluiting van PGB-zorgverleners van sociale zekerheid betoogt Malva Driessen dat de rechtbank ten onrechte de Gelijkstellingsregeling Arbeidsuren en het Besluit gemiddeld aantal arbeidsuren uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers (Besluit GAA) niet bij haar overwegingen betrokken heeft.
Had de rechtbank dit wel gedaan dan was de door de zorgverlener opgenomen vakantie meegeteld als (vakantie)dagen waarover loon was betaald. Dan had de PGB-zorgverleenster wel voldaan aan de referte-eis (in 26 weken gewerkt te hebben van de 36 weken direct voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag).

TRA 202236 Huishoudelijke hulp wel werknemer, geen WW. Pyrrusoverwinning