8 maart oproep : stel psychisch geweld strafbaar in Nederland

De VVR steunt het uitvoerig gedocumenteerde statement dat Amnesty International heeft gepubliceerd ter gelegenheid van 8 maart 2024. De VVR zet zich al langer in om dit standpunt uit te dragen en hoort tot de door Amnesty genoemde meerdere maatschappelijke organisaties. De brief die de VVR in juli 2023 stuurde aan de Staatscommissie Rechtsstaat is genoemd in noot 30 van AI’s statement.
Ook andere publicaties van de VVR zijn interessant voor wie zich verder in de materie wil verdiepen. Om te beginnen het recente verslag van het VVR Congres over Femicide en dwingende controle op 16 november 2023.
De VVR heeft de problematiek van psychisch geweld in relatie tot familierechtelijke problemen, bijvoorbeeld wat betreft het omgangsrecht, als urgent onderwerp ingebracht bij de laatste schaduwrapportage Verdrag van Istabul: NGO Comments uit april 2023. In januari 2023 schreef de VVR een brief aan de Tweede Kamer over de wenselijkheid van strafbaarstelling van psychisch geweld ter gelegenheid van een commissiedebat met minister Weerwind.
Beide waren gevoed door het VVR congres over huiselijk geweld in het familierecht (7 oktober 2021) – link naar verslag.
Op uitnodiging van een aantal tweede kamerfracties die een (concept) initiatiefnota psychisch geweld hadden gemaakt stelde het VVR bestuur in juni 2021 een statement vast.

8 maart 2024