Commentaar op concept wetsvoorstel Dubbele Achternaam – internetconsultatie 21 maart 2021

De VVR heeft een uitvoerig commentaar ingezonden op het concept wetsvoorstel dubbele achternaam dat tot 22 maart 2021 ter internetconsultatie voorlag.
In het VVR commentaar lag het accent op de noodzaak het naamrecht van zijn patriarchale fundament te ontdoen. Hoog tijd om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te brengen met de Grondwet, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale verdragen.

VVR Reactie internet consultatie dubbele achternaam [brief, commentaar, bijlagen]