VVR Congres Huiselijk geweld in het Familierecht

Datum: 7 oktober 2021

Tijd: 14.30-17.30

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil haar jaarcongres 2021 wijden aan dit onderwerp. Doel van het congres is om aanbevelingen voor maatregelen te formuleren die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul: wat moet er anders dan nu, om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen beter te beschermen in gezags- en omgangszaken? Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat verbeteren?

De VVR heeft ter voorbereiding van het congres op de website een speciale pagina over huiselijk geweld in het familierecht gemaakt, waar regelmatig relevante artikelen worden geplaatst.

Later volgt meer informatie over locatie van het congres, programma en sprekers.