VVR Congres Huiselijk geweld in het Familierecht

Datum: 7 oktober 2021

Tijd: 14.00-17.00

Locatie: Kaffeetaria, Saffierlaan 10 Utrecht

De Vereniging voor Vrouw en Recht vindt huiselijk geweld in het familierecht een belangrijk thema en wil haar jaarcongres 2021 wijden aan dit onderwerp. Doel van het congres is om aanbevelingen voor maatregelen te formuleren die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul: wat moet er anders dan nu, om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen beter te beschermen in gezags- en omgangszaken? Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat verbeteren?

De VVR heeft ter voorbereiding van het congres op de website een speciale pagina over huiselijk geweld in het familierecht gemaakt, waar regelmatig relevante artikelen worden geplaatst.

Dagvoorzitter van het congres is Margreet de Boer, familierecht advocaat in Amsterdam, Eerste Kamerlid voor Groen Links en oud-bestuurslid van de VVR..
De volgende sprekers hebben al toegezegd:
Bianca Poldervaart (Raad voor de Kinderbescherming);
Katrien de Vaan; (beleidsonderzoeker/adviseur bij Regioplan);
Tako Engelfriet (het Verdwenen Zelf, organisatie voor slachtoffers van relationeel psychisch geweld).
Susanne Tempel (senior rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

Aanvang van het congres is 14 uur (inloop vanaf 13.45 uur).
De bijeenkomst wordt besloten met een borrel (van 17 – 18 uur).

Advocaten kunnen twee PO-punten krijgen voor deelname aan het congres. Bent u advocaat en wilt u in aanmerking komen voor PO-punten, dan dient u bij aanvang en einde van het congres de aanwezigheidslijst te ondertekenen. U ontvangt enkele weken na het congres van ons een bewijs van uw deelname. U moet dit wel even laten weten bij aanmelding voor het congres.

Voor VVR leden is deelname aan het congres gratis (ook voor wie nu lid wordt).
Niet-leden betalen € 25 (studenten € 10).

Aanmelden is verplicht (via het contactformulier).

Naar aanleiding van vragen en verzoeken van belangstellenden voor het congres willen wij graag benadrukken dat het congres bedoeld is om professionals met verschillende expertise en achtergrond te laten spreken en discussiëren over knelpunten in de omgang met huiselijk geweld in het familierecht en gezamenlijk mogelijke verbeteringen in kaart te brengen. Het congres is niet bedoeld om ervaringen van rechtzoekenden met het onderwerp uit te wisselen. Ervaringsdeskundigen zijn van harte welkom als toehoorder, maar zij moeten ervan uit gaan dat er geen gelegenheid zal zijn om hun verhaal te delen met de zaal. Het leek ons goed om dit van te voren te communiceren, om mogelijke teleurstelling te voorkomen.

Op grond van de nieuwe coronamaatregelen dient u te beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs om deel te kunnen nemen aan het congres. U moet dit coronatoegangsbewijs tezamen met uw identiteitsbewijs kunnen tonen aan de medewerkers van de congreslocatie. Zie voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs.