Een ruimhartiger schadevergoeding bij niet-verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap?

Datum: 22 november 2018

Tijd: 18:30 - 20:30

Locatie: Bibliotheek Rookhuizen Rijnsburgerweg 18 te Leiden

 
Een bijeenkomst van de werkgroep Sociaal en Europees recht:
 
Over de hoogte van de schadevergoeding bij het niet-verlengen van de tijdelijke overeenkomst wegens de zwangerschap van een werkneemster hebben kantonrechter Zwolle (26 april 2016, JAR 2016/143) en kantonrechter Den Haag (21 maart 2018, JAR 2018/96) zich uitgesproken. De eerste rechter kende een aanmerkelijk hogere vergoeding toe voor de loonderving. Ook honoreerde deze rechter het verzoek om vergoeding van de immateriële schade en kende een – bescheiden – bedrag van 5000 euro toe terwijl de tweede rechter daartoe geen aanleiding zag.
Marlies Vegter (specialist arbeidsrecht in brede zin en gelijkebehandelingsrecht) zal het recht op materiële en immateriële schadevergoeding van de zwangere werkneemster bespreken aan de hand van deze twee uitspraken.
Vervolgens komt de vraag aan de orde of de zwangere werkneemster mogelijk aanspraak kan maken op een ruimhartiger schadevergoeding in het licht van recente jurisprudentie over de billijke vergoeding. Het arrest New Hairstyle (Hoge Raad 30 juni 2017, JAR 2017/188) wordt daartoe besproken door Pauline de Casparis (advocaat).
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via werkgroepsociaal@vrouwenrecht.nl
Aanmelding vooraf is noodzakelijk wegens een beperkt aantal plaatsen.
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd.