Strafbaarstelling seks zonder instemming. Verslag van de expertmeeting op 15 juli 2019

Van deze goed bezochte bijeenkomst ten kantore van Amnesty International in Amsterdam heeft Luna Vollebregt een omvattend verslag gemaakt.
U vindt dat hier: Strafbaarstelling seks zonder instemming-verslag bijeenkomst juli 2019.

De presentatie van Anna Błuś, als onderzoeker werkzaam op het Internationaal Secretariaat van bij Amnesty International in Londen, vindt u hier: AnnaBlus_Amsterdam_15Jul19 .