Met succes in bezwaar tegen weigering compensatie-uitkering zwangere zelfstandigen 2005-2008

Een lid van FNV Zelfstandigen had binnen de gestelde termijn een aanvraag ingediend voor de compensatieregeling van € 5.600 voor het niet genoten betaalde zwangerschapsverlof als zelfstandige voor haar in 2007 geboren kind.
De aanvraag was afgewezen omdat mevrouw wel een uitkering van het UWV zou hebben gekregen. FNV Zelfstandigen heeft met succes bezwaar aangetekend: het UWV erkende dat de verkregen uitkering niet voortvloeide uit de werkzaamheden als zelfstandige. Ze had de uitkering gekregen omdat ze zich vrijwillig had verzekerd na verlies van haar WAO-uitkering, als het ware gelijk gesteld aan een werknemer. Mevrouw krijgt alsnog de € 5.600 bruto + een vergoeding voor FNV Zelfstandigen voor de kosten en de verleende rechtsbijstand.
De juridische steungroep vanuit de VVR dacht mee in de procedure.
beslissing op bezwaar_compensatieregeling

In een andere, latere beroepszaak billijkte de CRvB de weigering van de compensatie uitkering aan een vrouwelijke zelfstandige die in 2007 een zwangerschapsuitkering op basis van de vrijwillige verzekering had ontvangen van het UWV. Betrokkene had zich, omdat ze zwanger wilde worden, per 1 september vrijwillig verzekerd bij het UWV na de start van haar bedrijf in 2007. Volgens de CRvB was die niet te vergelijken met andere particuliere verzekeringen, die immers veelal een wachttijd hanteerden. ECLI:NL:CRVB:2021:2245