Rechtbank Midden Nederland: UWV schendt VN-Vrouwenverdrag

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 september 2016 geoordeeld dat de wetgever het VN-Vrouwenverdrag heeft geschonden door de zwangerschapsuitkering voor zelfstandig werkende vrouwen in 2004 af te schaffen en in 2008 opnieuw in te voeren zonder een voorziening te treffen voor wie in die tussentijd bevallen is. De rechtbank vindt dat het UWV betrokkene moet compenseren voor het gemis aan de zwangerschapsuitkering. Betrokkene, lid van FNV Zelfstandigen, was een van de zes klaagsters, die zich tot het CEDAW-Comité gewend had nadat een jarenlange procedure in Nederland bij de Hoge Raad niets had opgeleverd. In de individuele klachtzaak gaf het CEDAW-Comité klaagsters klip en klaar gelijk. Rechtbank Midden Nederland nu ook. De VVR was, net als het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, van meet af aan betrokken bij dit proefproces.
Op 18 juli 2016 oordeelde Rechtbank Amsterdam met betrekking tot twee andere klaagsters negatief. Deze uitspraak is na die van Rechtbank Midden Nederland alsnog gepubliceerd.