Privacyverklaring VVR

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees op de nieuwsbrief en websitebezoekers staat bij de VVR hoog in het vaandel.

Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens:
1. De VVR vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees van de nieuwsbrief en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
2. De VVR gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van haar relaties. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
–        Een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
–        Dat noodzakelijkerwijze voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen de VVR en de relatie in kwestie; en/of
–        Dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
–        Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
–        Na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende relatie.
3. De VVR houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming stelt.
4. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van de Vereniging voor Vrouw en Recht, Postbus 778, Leiden.
5. Vragen en klachten over ons privacy beleid en/of ons cookie beleid kunt u schriftelijk via de website, per post melden of via het contactformulier op de website vrouwenrecht.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

  1. De VVR legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw lidmaatschap en om u te informeren over voor u relevante activiteiten, publicaties en bijeenkomsten van de Vereniging via de digitale Nieuwsbrief.
  2. De namen van de leden zijn niet toegankelijk voor derden en beperkt toegankelijk voor andere leden door middel van inloggen op het ledengedeelte van de website met een wachtwoord.
  3. Contact van leden onderling via de website is slechts mogelijk met behulp van een contactformulier, waarbij het emailadres van de geadresseerde niet bekend wordt.
  4. De persoonsgegevens van de leden zijn (behalve door de ledenadministratie) alleen door elk lid persoonlijk te benaderen en te muteren.
  5. De ledenadministratie zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van een lid zelf helpen bij het muteren van deze gegevens.
  6. De VVR houdt zijn leden via e-mail op de hoogte van alle activiteiten, publicaties en bijeenkomsten. De e-mailadressen van de leden worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten met betrekking tot de vereniging en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

  1. De VVR houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. De gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
  2. Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Daartoe is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. IP adressen worden anoniem verwerkt. IP adressen zoals bijvoorbeeld 200.150.100.61, 200.150.100.179 etc. worden verwerkt als 200.150.100.0 en zijn daarmee niet meer te herleiden tot individuele bezoekers van deze website. Gegevens van bezoekers worden niet gedeeld met Google, noch met andere bedrijven.
  3. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies van deze website.

Links naar andere websites

  1. Op de website van de VVR vindt u links naar andere websites. De VVR kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Deze privacyverklaring treedt in kracht op 26 mei 2018.