VVR-Congres Voorstellen Herijking ouderschap

Datum: 10 oktober 2019

Tijd: 15:00 - 17:30

Locatie: Juni Lokaal Westeinde 29 2512 GS Den Haag.

Het jaarlijkse VVR-congres is gewijd aan het advies van de commissie Herijking ouderschap (eind 2016). In de zomer van 2019 heeft het kabinet daar een eerste standpunt over ingenomen.

Alle reden om de voorstellen met de rechtspraktijk te confronteren onder middag-voorzitterschap van Prof. Lies Punselie (Hoogleraar Familierecht, in het bijzonder jeugdrecht  Universiteit Leiden).
Wilma Eusman, familierecht advocaat en lid van de Staatscommissie, verzorgt een inleiding.
Na een korte pauze vervolgt het programma met een paneldiscussie met de zaal
Naast Wilma Eusman zullen deelnemen in het panel:
– Liesbeth Groenhuijsen, pedagoge die veel betrokken wordt bij echtscheidingen waarbij de belangen van kinderen in het geding zijn;
– Nicoline Grijmans, familierecht advocaat gespecialiseerd in roze ouderschap;
– Ariane Hendriks, familierecht advocaat.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: moet gezamenlijk gezag wel de norm zijn? Wat zijn de voor- en nadelen van het bijna standaard opleggen van gezamenlijk gezag? Is de problematiek van (v)echtscheidingen bij duo-moeders en duo-vaders anders dan in relaties van ouders van verschillend geslacht? Hoe staan kinderen erin? Staat hun belang altijd voorop? Voor welk probleem is meerpersoonsgezag een oplossing? Lost het introduceren van deelgezag problemen op of vergroot het de kans op problemen?

Het VVR-Congres is gratis toegankelijk voor VVR-leden en voor hen die lid worden.
Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 25 (studenten € 10) – na aanmelding ontvangt u een rekening, mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u zonder extra kosten een vervanger uw plaats laten innemen.
Na afloop zijn er hapjes en drankjes en een (vegetarische) dagschotel voor deelnemers die zich daarvoor hebben opgegeven. Daar zijn geen (extra) kosten aan verbonden.
Aanmelding is verplicht.

Programma:
Tijd: 15.00 -17.30 uur (inloop vanaf 14.45)
15 – 15.10 uur opening door middagvoorzitter Prof. Lies Punselie
15.10-15.40 uur inleiding door Mr. Wilma Eusman, lid van de toenmalige Staatscommissie
15.40-15.45 uur vragen aan en nadere uitleg door Wilma Eusman
15.45-16.00 pauze
16.00–17.15 uur paneldiscussie met de zaal
17.15-17.25 uur samenvatting door middagvoorzitter Prof. Lies Punselie
17.25-17.30 uur VVR-voorzitter Leontine Bijleveld bedankt een ieder en vertelt wat de VVR met de uitkomsten gaat doen.

Links:
De Staatscommissie Herijking ouderschap kwam eind 2016 met het vuistdikke rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw. De Commissie formuleerde maar liefst 68 concrete aanbevelingen om het huidige (familie) recht beter toe te snijden op de maatschappelijke en medisch-technologische veranderingen. Een samenvatting vindt u hier. In de zomer van 2019 formuleerde het kabinet een eerste reactie op een aantal van deze aanbevelingen: de kabinetsreactie van 12 juli 2019.