VVR-Congres Voorstellen Herijking ouderschap

Datum: 10 oktober 2019

Tijd: 15:00 - 17:30

Locatie: volgt

Het jaarlijkse VVR-congres is gewijd aan het advies van de commissie Herijking ouderschap (eind 2017). In de zomer van 2019 heeft het kabinet daar een eerste standpunt over ingenomen. Langjarig VVR-lid Wilna Eusman maakte deel uit van de adviescommissie. Zij zal een inleiding verzorgen. Dagvoorzitter is Prof. Lies Punselie (Rijks Universiteit Leiden).
Meer informatie over het programma volgt z.s.m.