Jaarcongres: mediation bij genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen?

Datum: 18 oktober 2018

Tijd: 14:45 - 18:00

Locatie: Utrecht Janskerkhof 2-3

Het jaarlijkse congres van de VVR staat dit jaar in het teken van mediation.
Procederen om op te komen voor je rechten en geschillen te beslechten wordt niet altijd positief gewaardeerd. De negatieve waardering blijkt uit gebruikte terminologie: claimcultuur, vechtscheidingen, juridisering van conflicten, toernooimodel.
Alternatieve geschilbeslechting, mediation en herstelbemiddeling worden vaak als alternatieven gepresenteerd die tot betere oplossingen voor iedereen leiden.
Vanuit de vrouwenrechten-beweging is altijd met enige argwaan naar mediation gekeken. Mediation veronderstelt immers overleg vanuit een gelijkwaardige positie; terwijl die gelijkwaardigheid er nu juist niet is bij conflicten die te maken hebben met geweld tegen vrouwen of ongelijke behandeling van vrouwen.
Op het congres onderzoeken we of, wanneer en onder welke voorwaarden mediation zinvol is in zaken van genderongelijkheid en geweld, en of, wanneer en onder welke voorwaarden de rechtvaardigheid beter gediend is met ‘het toernooimodel’.
Het congres start met een inleiding van mr.Janny Dierx, ervaren mediator die zich heeft gespecialiseerd in mediation in strafzaken en bij ernstige conflicten zoals seksueel, huiselijk en eergerelateerd geweld. Zij heeft hierover ook gepubliceerd. Janny Dierx zal ingaan op de mogelijkheden die mediation kan bieden in zaken van ongelijke behandeling of geweld tegen vrouwen, en in situaties waarin er sprake is van (gender) ongelijkheid tussen partijen, bijvoorbeeld bij echtscheidingen. Zij zal ook bespreken wat de randvoorwaarden en aandachtspunten hierbij zouden moeten zijn.
In een paneldiscussie daarna zullen ervaren mediators vanuit hun praktijkervaring op verschillende rechtsgebieden reageren op de inleiding van Janny Dierx. Els van Blokland is advocaat en mediator familiezaken; Carla Goosen is mediator o.a. in seksueel geweld zaken; Annemieke Wolthuis is onderzoeker en mediator; Shantie Jagmohansingh is project manager Actielijn schadelijke traditionele praktijk Gemeente Rotterdam.
In gezamenlijkheid zullen we proberen de discussie op het onderwerp een stap verder te brengen én concrete aanbevelingen te doen aan onder meer mediators, advocaten en hulpverleners.
U kunt zich nu alvast aanmelden – er is ruimte voor 50 deelnemers.
Voor VVR-leden is deelname gratis (dat geldt ook als u zich aanmeldt als lid). Niet leden betalen € 25 en studenten € 10.
Zaal open met koffie/thee/water vanaf 14 uur.