Expertmeeting: Geweld tegen ZMV Vrouwen tbv schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Datum: 4 juli 2018

Tijd: 13:30 - 16:30

Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

In aanvulling op de algemene inventarisatiebijeenkomst op 27 juni 2018 komt er een aparte expertbijeenkomst over de specifieke vormen van geweld waarmee zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te maken krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: schadelijke praktijken (zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, vrouwelijke genitale verminking), de toegang tot vrouwenopvang en voorzieningen voor ongedocumenteerde vrouwen, de afhankelijke verblijfsstatus en huiselijk geweld, de specifieke problematiek van vluchtelingenvrouwen en het geweld tegen moslimvrouwen in de publieke ruimte.
We nodigen u van harte uit uw expertise en ervaringen met ons te delen. Deze uitnodiging mag ook verder verspreid worden in uw eigen netwerk. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen wel graag aanmelden bij het secretariaat van het Netwerk: schaduwrapportage@gmail.com.
Een aparte agenda van de bijeenkomst wordt later verstuurd.
De CEDAW schaduwrapportage kunt u hier vinden. In de Inhoudsopgave NL CEDAW schaduwrapportage is gemarkeerd welke onderwerpen met geweld, resp. geweld tegen ZMV-vrouwen te maken hebben. Het Istanbul Verdrag (in Nederlands) vindt u hier.
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Petra Snelders (06-52114475) of schaduwrapportage@gmail.com.