Digitale bijeenkomst arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap/bevalling

Datum: 9 maart 2023

Tijd: 9:00 - 10:30

Locatie: digitaal

Vrouwen die arbeidsongeschikt zijn in verband met de zwangerschap of bevallen hebben recht op een Ziektewet-uitkering van 100% dagloon (art. 29 a ZW). In die gevallen behoeft de werkgever het loon niet (gedeeltelijk) door te betalen. De uitvoeringspraktijk van UWV en de jurisprudentie was niet eenduidig. In 2020 paste UWV de Richtlijn voor verzekeringsartsen aan (gepubliceerd in 2022). Leidt deze aanpassing voldoende tot verbetering? Of moet er meer gebeuren? De Centrale Raad voor Beroep wees in een uitspraak in maart 2022 op de nieuwe vraagstelling die uit de gewijzigde richtlijn voortvloeit: voortaan moeten verzekeringsartsen de uitkering toekennen tenzij aangetoond kan worden dat de arbeidsongeschiktheid uitsluitend aan factoren die niets met zwangerschap- of bevalling te maken hebben. Ofwel: ja, tenzij..
De werkgroep Sociaal en Europees recht organiseert op donderdag 9 maart van 9 – 10.30 uur een digitale bijeenkomst over de praktijk. Voor de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van VNONCW-MKB, FNV, CNV en VCP uitgenodigd. VVR-lid Caroline de Graaf, die eerder een artikel over deze kwestie publiceerde, geeft de aftrap. Wie de vergaderlink wenst te ontvangen, kan zich melden via het contactformulier.